Z prostředků evropských fondů se totiž nyní začal uskutečňovat projekt Integrace osob s poruchou autistického spektra na pracovní trh. Mladí lidé, ale i dospělí by si díky projektu měli osvojit pracovní návyky a praktické dovednosti a zvýšit tak možnost svého uplatnění na trhu práce, který je autistům z velké míry uzavřen.

Autisté chtějí pracovat

„Lidé s autismem jsou často úplně vyloučeni z pracovního trhu. Problematika zaměstnanosti lidí s touto diagnózou je o to aktuálnější, že se právě nyní do produktivního věku dostávají osoby, kterým byl autismus diagnostikován začátkem devadesátých let. Lidé s poruchou autistického spektra bezpochyby mají svoje místo na pracovním trhu a chtějí společnosti tímto způsobem přispívat, zvýšená péče a odborná pomoc je však v tomto případě nezbytná,“ vysvětluje koordinátorka projektu Pavla Krňávková.

Dvouletý projekt bude řešit problematiku komplexně od fáze diagnostikování až po nalezení stálého zaměstnání.

Zájemci už se mohou hlásit

Organizace lidi provede prvotní pracovní a bilanční diagnostikou, posoudí jejich pracovní a sociální dovednosti, nabídne specializované pracovní kurzy, stejně jako odbornou asistenci, a následně pomůže vyhledat a zajistit vhodné pracovní místo na dobu minimálně šesti měsíců.

Zájemci se mohou nyní začít hlásit, všechny služby jim budou poskytovány bezplatně.