Zaměstnavatel se mnou opakovaně sjednával pracovní poměr na dobu určitou, nejdříve od 1. 10. 2010 do 31. 8. 2011, poté od 1. 9. 2011 do 31. 3. 2012 a poslední se mnou uzavřel od 1. 4. do 30. 9. 2012 s tím, že příští už bude na dobu neurčitou. Nyní mi ale oznámil, že nově se mnou může prodlužovat pracovní poměr na dobu určitou až na 9 let a že začínám od nuly! Myslím, že se na náš pracovní poměr vztahuje dřívější úprava a že už mám nárok na pracovní poměr na dobu neurčitou.

Pracovní poměr na dobu určitou

Ačkoli může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, tak z důvodu nezneužívání tohoto institutu zákoník práce tuto možnost vždy limitoval a limituje.

Co přinesla novela zákoníku práce

Od 1. 1. 2012 je možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou maximálně na 3 roky s možností jej maximálně 2x opakovat, příp. prodloužit. Každé opakování (prodloužení) pracovního poměru na dobu určitou je možné sjednat opět nejvýše na 3 roky. Maximálně je tak možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou na 9 let (tj. 3 x 3 roky). Tři úseky ale mohou být vyčerpány také mnohem rychleji např. za 3 měsíce (pokud je například uzavřen pracovní poměr na 1 měsíc a poté je o stejnou dobu 2x prodloužen).

Po vyčerpání dvou opakování, resp. všech tří úseků pracovního poměru na dobu určitou, lze buď (i) uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou, nebo alternativně (ii) dohodu o provedení práce nebo (iii) dohodu o pracovní činnosti (s omezeními v rozsahu práce). Vrátit se k době určité je možné až po uplynutí 3 let od posledního pracovního poměru na dobu určitou.

Přechodné období

Do 31. 12. 2011 platila jiná úprava a bylo možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou maximálně na 2 roky ode dne vzniku tohoto pracovního poměru a v rámci těchto 2 let opakovat bez limitu.
A jaká právní úprava platí, pokud byl pracovní poměr na dobu určitou uzavřen za původní úpravy a přesáhnul do úpravy nové?

a) Pokud pracovní poměr na dobu určitou uzavřený podle původní úpravy skončil nejpozději do 31. 12. 2011, podle nové úpravy se nezapočítává, a tak se pracovní poměr na dobu určitou uzavřený nejdříve dne 1. 1. 2012 bude počítat jako první z možných tří úseků pracovního poměru na dobu určitou.

b) Pokud ale pracovní poměr na dobu určitou uzavřený podle původní úpravy „přesáhl“ do roku 2012 (jako ve vašem případě), posuzuje se tento přesah jako první ze tří možných úseků pracovního poměru podle nové právní úpravy. Tento pracovní poměr na dobu určitou pak bude možné ještě 2x opakovat (prodloužit).

Shrnutí vašeho případu

Ve vašem případě se pracovní poměr uzavřený na dobu od 1. 9. 2011 do 31. 3. 2012 posuzuje jako první ze tří úseků pracovního poměru na dobu určitou. Prodloužení pracovního poměru na dobu od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012 se považuje za druhý úsek tohoto pracovního poměru. Váš pracovní poměr na dobu určitou tak bude možné prodloužit (opakovat) už jen jednou, a to maximálně na 3 roky.

Odpovídali David Borovec a Lucie Neuvirtová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.