V současné době pracuji ve firmě, která ale bohužel díky krizi bude odkoupena jinou firmou, a to se všemi závazky a povinnostmi. Tedy i s mojí pracovní smlouvou. Je možné tento přechod k jiné firmě odmítnout, když se změní místo výkonu práce uvedené ve smlouvě a zřejmě i náplň práce? Jak v tomto případě postupovat a mám nárok na odstupné?

Výpověď před přechodem

Pokud s přechodem k jiné firmě nesouhlasíte, můžete dát současnému zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru ještě předtím, než k přechodu dojde. Jako důvod do písemné výpovědi uveďte „přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů“ a předejte ji zaměstnavateli.

V případě takovéto výpovědi z vaší strany se uplatní výjimka týkající se délky a skončení výpovědní doby, zavedená do zákoníku práce od 1. 1. 2012. Pokud totiž dá zaměstnanec výpověď v souvislosti s přechodem, pracovní poměr skončí nejpozději dnem předcházejícím nabytí účinnosti uvedeného přechodu.

Neuplatní se tedy standardní dvouměsíční výpovědní doba a k novému zaměstnavateli již nemusíte nastoupit. Nevznikne vám ovšem nárok na žádné odstupné. Zaměstnavatel vám musí uhradit pouze mzdu do dne skončení pracovního poměru, případně nevyčerpanou dovolenou (pokud vám nenařídí její vyčerpání).

Výpověď po přechodu k novému zaměstnavateli

Pokud se nakonec rozhodnete to u nové firmy zkusit a výpověď před přechodem nedáte, k přechodu dojde automaticky včetně vaší pracovní smlouvy, vnitřních předpisů vašeho současného zaměstnavatele i případných kolektivních smluv upravujících vaše práva. Nový zaměstnavatel by s vámi tedy neměl uzavírat novou pracovní smlouvu, ani vám v souvislosti s přechodem ukončit pracovní poměr. Po přechodu nesmí ani změnit vaše pracovní a mzdové podmínky.

Kdybyste se domníval, že se po přechodu vaše pracovní podmínky výrazně zhoršily, a do dvou měsíců od přechodu dal proto novému zaměstnavateli výpověď nebo rozvázal pracovní poměr dohodou, můžete se soudní cestou domáhat zaplacení odstupného.

Na odstupné vám vznikne nárok v případě, že soud konstatuje, že skutečně došlo k podstatnému zhoršení vašich pracovních podmínek v souvislosti s přechodem. Výše odstupného bude stejná jako při organizačních změnách, tj. minimálně jeden až tři průměrné měsíční výdělky.

Je možná změna pracovní smlouvy?

Nový (ani současný) zaměstnavatel nemůže jednostranně změnit vaše místo výkonu práce na jiné, než máte sjednáno v pracovní smlouvě. Pokud s takovou změnou nebudete souhlasit, zaměstnavatel bude mít dvě možnosti:

1. ukončit váš pracovní poměr z důvodu přemístění zaměstnavatele s nárokem na odstupné a minimálně dvouměsíční výpovědní dobou, nebo

2. nechat vás „na překážkách“ a platit vám náhradu mzdy, aniž byste byl povinen vykonávat práci.

Pokud jde o změnu pracovní náplně, ta obvykle nebývá součástí pracovní smlouvy, ale zaměstnavatel ji zaměstnanci určuje v jednostranném dokumentu. Pak ji může i jednostranně změnit, ovšem musí se pohybovat v mezích druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Důvodem změny by neměl být přechod k jiné firmě.

Shrnutí

Přechod k jinému zaměstnateli tedy odmítnout můžete tím, že dáte před jeho účinností výpověď z pracovního poměru, ovšem bez finanční kompenzace. Nárok na odstupné by vám vznikl pouze v těchto případech:

1. pracovní poměr rozvážete až po přechodu (do 2 měsíců) a u soudu prokážete, že došlo k podstatnému zhoršení vašich pracovních podmínek, nebo

2. zaměstnavatel rozváže váš pracovní poměr z organizačních důvodů (např. přemístění zaměstnavatele mimo místo výkonu práce sjednané ve vaší pracovní smlouvě).

Odpovídaly Barbora Kudrhalt Suchá a Lucie Neuvirtová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.