Podle psychologů a odborníků na celostní medicínu za to zcela jistě může každodenní kontakt s živou přírodou, která dodává tělu ohromné množství bio energie a udržuje duši v dobré kondici bez velkého stresu.

Nejen výdělek, ale i kvalita života

Britská vláda v čele s Davidem Cameronem chce výsledky studie použít v kampani lákající mladé lidi do nejrůznějších profesí. Už jim nehodlají předhazovat jen to, kolik si v takové práci vydělají, ale chtějí zdůrazňovat, jak spokojení se svým povoláním budou a zda povedou šťastný život.

Kromě umělců a bankéřů jsou šťastni všichni

Vyjma zemědělství, lesnictví a rybářství jsou lidé se svou prací spokojení také v dalších fyzicky náročných odvětvích, jako je těžba rud a kamene, nemovitosti, výroba a dodávka elektřiny a plynu, dodávka a údržba vody, čistírenství a odpady. Poměrně šťastní jsou také lidé v administrativě a podpoře, dopravě a skladování, ubytování a gastronomii či opravárenství automobilů.

Naopak překvapivě málo šťastní jsou lidé pracující v umění, zábavě a rekreaci. Ti jsou dokonce pod bankéři a pojišťovateli, kteří se umístili také na velmi nízké pozici.