Podle výsledků průzkumu pořádaného britskou organizací Síť zaměstnavatelů pro rovnoprávnost a začlenění (ENEI) téměř devět z deseti dotázaných otců (87 %) uvedlo, že by si přáli, aby jim zaměstnavatel vytvářel lepší podmínky pro plnění jejich rodičovských povinností.

Z průzkumu vyplynulo že:

 

49 % otců si přeje pružné pracovní začlenění;  
• 21 % otců by si rádo vzalo rodičovskou dovolenou;                     
• 25 % otců chce větší pochopení zaměstnavatele pro otcovské povinností;  
• 38 % otců by ocenilo podporu při péči o dítě

Téměř polovina chce změnit místo

Nejzávažnějším zjištěním průzkumu je nicméně skutečnost, že 46 % dotázaných uvedlo, že zvažují změnu místa kvůli získání pružnějšího zaměstnání.
Šéfka ENEI Denise Keatingová komentovala výsledky průzkumu slovy:

„V uplynulých dekádách se výrazně změnily tradiční rodičovské role a ve zdravém a kulturním pracovním prostředí se s muži i ženami nakládá stejně. Genderové rovnoprávnosti dosáhneme pouze tehdy, až rovný podíl otců ve výchově dětí bude nejen kulturně a sociálně přijatelný, ale až se stane skutečností. Pokud zaměstnavatelé nepůjdou s dobou a nebudou pro to aktivně vytvářet podmínky, riskují odtažitost, ztrátu výkonu a dokonce diskriminaci mužské části pracovního kolektivu.“

Mnozí otcové se stydí využít výhod

Odborníci však zároveň upozorňují, že ačkoli řada pracovišť zavedla pravidla umožňující větší vyváženost rodinného a pracovního života, mnoho mužů se bojí je využívat kvůli předsudkům svých spolupracovníků a rovněž z důvodu nedostatku vzorů ve svém okolí.