„Mírný pokles počtu volných pracovních míst oproti květnu je v souladu s obvyklým vývojem, špička poptávky po zaměstnancích související se sezonními pracemi již proběhla. Meziroční srovnání však několik měsíců v řadě potvrzuje, že na pracovním trhu letos převládá obezřetnost. Patrně nejvíce to cítí čerství absolventi, jejichž situace je od počátku roku komplikovaná.

Ti, kteří se rozhodnou hledat práci už během prázdnin, přesto budou mít oproti ostatním výraznou výhodu. V září na pracovní trh vstoupí hlavní vlna letošních absolventů a konkurence mezi uchazeči o zaměstnání se tak ještě přiostří,“ uvádí Ondřej Mysliveček, analytik společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs.cz a Prace.cz.

Hendikepovaní jsou na tom lépe

Oproti loňsku se naopak výrazně zvýšil počet pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Ve speciální sekci Prace.cz/OZP bylo v červnu každý den k dispozici na 1 700 vhodných míst, což je o třetinu více než v průběhu června 2011. Hlavní příčinou je změna podmínek náhradního plnění s omezením možnosti tzv. přefakturace, platná od počátku letošního roku.

U 75 % z vystavených pozic jde o plný pracovní úvazek, u 37 % je možnost pracovat na částečný úvazek (přesah přes 100% znamená možnost obojího). V případě 14 % inzerovaných míst pro OZP zaměstnavatelé uvádějí možnost docházet do firmy s bezbariérovým přístupem, u 27 % jde o práci bez docházení do firmy. Ve zbylých 59 % případů je nutno docházet do běžného pracovního prostředí bez dalších úprav.

Největší zájem byl o obchodníky

Oborovému srovnání všech volných pracovních pozic na Jobs.cz v červnu tradičně vévodil prodej a obchod s podílem 14,57 %. Na druhém místě se udrželo strojírenství s 7,56% podílem, přestože i v tomto odvětví nyní poptávka po nových zaměstnancích slábne. Dále následují administrativa (6,97 %), výroba a průmysl (6,78 %) a bankovnictví a finanční služby (6,06 %).

Uchazeči o vystavená pracovní místa v červnu zaslali na 457 tisíc reakcí, v průměru šlo o bezmála 21 reakcí na jednu pozici.