Hlavním cílem této akce je motivace potenciálních účastníků celoživotního vzdělávání, vzdělavatelů a zaměstnanců k účasti na vzdělávání.

Nejde o reklamní kampaň

„Asociace organizuje tuto kampaň na podporu vzdělávání dospělých již od roku 1993, není tedy v Česku žádnou novinkou, dlouholetou tradici má i jinde ve světě. Naším cílem je, aby se z akce nestala událost, kam se chodí sbírat reklamní materiály, ale aby si lidé mohli sami přímo vyzkoušet v příjemném prostředí cokoliv, co jim vzdělávací instituce nabídnou,“ uvedl Zdeněk Palán, prezident AIVD ČR.

„Každoročně se lidem snažíme vysvětlit, že vzdělávání v dospělosti je každodenní nutností, ne-li povinností. Na druhé straně chceme lidem ukázat, že učení a vzdělávání může být nejen zajímavé i zábavné, ale především užitečné pro práci i osobní život každého z nás,“ doplnil Tomáš Langer, výkonný ředitel AIVD ČR. 

V Česku se dále vzdělává minimum lidí

Mezi aktivity TVD patří tradiční setkávání vzdělavatelů a personalistů, dny otevřených dveří či ukázkové vzdělávací akce. Základem je maximální přístupnost občanům, proto jsou tyto aktivity bezplatné či jen za symbolický poplatek. Probíhají ve většině krajů, aby se dostaly zejména k těm, kteří vzdělávání nejvíce potřebují.

„Přestože Týdny vzdělávání dospělých organizujeme již téměř dvacet let, v ČR se dále vzdělává jen minimum obyvatel. Podle údaje z roku 2010 to je 7,5 % populace, kdežto v nejrozvinutějších zemích Evropy je to více než trojnásobek,“ připomněl Zdeněk Palán, prezident AIVD ČR.