Projekt, jehož rozpočet přesahuje částku čtyř miliónů korun, je financován z Evropského sociálního fondu. TyfloCentrum Olomouc se podpoře zaměstnávání zrakově postižených osob věnuje od roku 2006.

Podpora samostatnosti klientů

Projekt klade důraz zejména na aktivitu a samostatnost klientů. Budou mít možnost vytvořit svou vlastní DVD profesní vizitku, setkat se se zaměstnavateli při exkurzích na pracovišti nebo nabídnout své dovednosti zaměstnavateli na seminářích určených k aktivní prezentaci uchazečů o zaměstnání.

„Díky projektu vznikne celkem 16 pracovních míst pro zrakově znevýhodněné na částečné i plné úvazky. Půjde o rozmanité pracovní pozice. Od operátorů PC, přes rukodělné práce, správu areálu až po přepis audiozáznamů do textové podoby,“ uvedl ředitel TyfloCentra Jan Příborský.

Služby TyfloCentra využívá 900 klientů

Podporu při hledání práce klienti získají ve čtyřech regionálních střediscích, v Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku.

„Zdejší pracovníci mají již bohatou zkušenost s individuálním přístupem ke svým klientům a mohou nabídnout širokou škálu aktivit, které jim mají pomoci naplánovat svou profesní kariéru a v ideálním případě nalézt zaměstnání,“ konstatoval manažer projektu Petr Zavadil.

Služeb TyfloCentra využívá zhruba 900 klientů z Olomouckého kraje i okrajových částí sousedních regionů.