Index porovnává ukazatele pracovního uspokojení a očekávání respondentů týkající se celkové rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem s údaji ze skutečné praxe, jako je pracovní doba a dojíždění více než 16 000 profesionálů ve více než 80 zemích.

Zatímco globálně mají lidé větší radost z práce a jsou produktivnější, Index rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v České republice je 20 bodů pod celosvětovým průměrem 124 bodů.

Firmy by měly přehodnotit své chování

Mezi klíčové poznatky Indexu patří zjištění, že 56 % českých pracovníků pracuje podle vlastního vyjádření více než v roce 2010 a 58 % českých podnikatelů stráví více času mimo domov než v roce 2010 v porovnání s celosvětovým průměrem 39 %.

Nina Bosničová, projektová manažerka nevládní organizace Gender Studies, k průzkumu poznamenala:

„Optimální rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je nezbytná pro zdravý a spokojený život zaměstnanců či zaměstnankyň. Tento průzkum ukazuje, že jsou sice podnikány určité kroky pro zajištění lepšího a flexibilnějšího životního stylu, avšak firmy v České republice by přesto měly bezodkladně přehodnotit své pracovní postupy.“

Omezit neproduktivní dojíždění do práce

Podle Serge Dupauxe, generálního ředitele společnosti Regus pro Českou republiku, pracovní život Čechů negativně ovlivnily nepříznivé ekonomické podmínky a následky krize.

Ekonomické podmínky se ale začínají zlepšovat, a firmy budou za účelem vyšší efektivity potřebovat udržet a najímat nejtalentovanější lidi. Nemohou si proto dovolit ignorovat hodnotu, kterou přináší renomé v poskytování dobré rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Jedním z opatření, které je stále oblíbenější, je pomoc zaměstnancům ve snižování únavného a neproduktivního dojíždění, a to zaváděním flexibilnějších pracovních postupů.

„Ať již tato opatření umožňují zaměstnancům cestovat mimo dopravní špičku, pracovat z lokalit, které jsou blíže jejich domovům, nebo trávit více času s rodinami, možnost pracovat podle svých představ se nepochybně stává stále důležitějším faktorem ve zvyšování produktivity a tělesné i duševní pohody,“ dodal Serge Dupaux.