Podle řešitelů projektu Koncept by se měl do budoucna vytvořit jednotný informační a poradenský systém dalšího vzdělávání, který by zdarma poskytoval informace o dalším vzdělávání.

Snadný přístup pro občany

„Naším záměrem je, aby vznikl ucelený informační systém, který bude občany, zaměstnavatele, úřady práce i vzdělávací instituce informovat o dalším vzdělávání. Zároveň by měl tento systém fungovat jako motivační a propagační nástroj,“ říká Zdeněk Somr, hlavní manažer projektu Koncept a viceprezident Hospodářské komory ČR.

Autoři projektu se soustředili na analýzu již existujících možností. Kritériem výběru byla dobrá lokalizace potenciálních subjektů, snadný přístup občanů, možnost využívání PC a práce s informacemi nebo třeba i bezbariérový přístup.

Jako nejvhodnější se ukázaly být instituce doposud poskytující informační a poradenské služby v oblasti školství a zaměstnanosti (např. pedagogicko-psychologické poradny, informační a poradenská střediska pro volbu povolání úřadů práce, občanské poradny).

V úvahu připadají i další instituce, které mají dobré regionální umístění a četné kontakty s občany, např. knihovny nebo kontaktní místa veřejné správy Czech POINT.
„Síť by mohla být vybudována z do značné míry nesourodých prvků, jako jsou např. občanské poradny, knihovny či úřady práce,” vyjmenovává Somr.

Tři úrovně poradenství

Poradenské služby by měly být rozděleny do třech úrovní:

Poradce prvního stupně by měl občanům umožnit přístup k informacím v tištěné nebo on-line formě bez další poradenské podpory.

Druhou úrovní by bylo základní poradenství pro další vzdělávání. V tomto stupni se předpokládá, že poradce s klientem pracuje a snaží se jej dovést k samostatnému rozhodnutí o jeho další vzdělávací cestě.

Třetí úrovní je poradenství s využitím diagnostických (psychologických) metod, které mohou být používány jen specificky vzdělanými a zaškolenými poradci. Poradce III. stupně by měl zprostředkovat například diagnostiku studijní nebo profesní orientace či podporu při zvládání stresu a trémy u zkoušek. Tyto služby by však už byly zpoplatněné.

Chybí legislativa

„Podle naší analýzy není v ČR doposud vytvořeno legislativní prostředí, které by pozitivně ovlivňovalo poptávku a nabídku dalšího vzdělávání. Zcela chybí základní právní norma, která by definovala vzdělávání dospělých jako součást vzdělávací soustavy nebo alespoň upravovala působnost ministerstva školství, případně i ministerstva práce a sociálních věcí pro další vzdělávání,” dodává Zdeněk Somr.
Více o projektu Koncept na www.nuov.cz/koncept