Podle Jaroslavy Rezlerové, prezidentky Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) a generální ředitelky Manpower, je omezení dočasného přidělování cizinců ze třetích zemí a osob se zdravotním postižením „nesmyslným omezováním agenturního zaměstnávání, ale zejména diskriminací práv zdravotně postižených a cizinců v naší zemi.“

Legálně je zaměstnán jen zlomek cizinců

Opatření týkající se cizinců totiž zasáhne pouze regulované zaměstnávání cizinců z třetích zemí v ČR, ale neřeší zaměstnávání načerno či skryté zaměstnávání u nelegálních zprostředkovatelů, kteří zaměstnance de facto vykořisťují.

Podle statistik Ministerstva vnitra se v ČR v současnosti nachází přibližně čtvrt miliónu cizinců ze zemí mimo Evropskou Unii a USA, přičemž členové Asociace poskytovatelů personálních služeb, kteří pokrývají přibližně polovinu trhu agenturního zaměstnávání, jich zaměstnávali v roce 2011 celkem 770.

Zákaz zaměstnávání postižených jako přílepek

V rámci projednávání novely zákona o zaměstnanosti v Poslanecké sněmovně prosadil Výbor pro sociální politiku navíc pozměňovací návrh, kterým bylo výše uvedené omezení agenturního zaměstnávání rozšířeno i na zákaz dočasně přidělovat agenturami osoby se zdravotním postižením (OZP).

Podle viceprezidenta APPS a manažera agentury Grafton Luboše Rejchrta tak „dochází místo ochrany zdravotně postižených ke snížení možností jejich uplatnění na pracovním trhu, což je zcela v rozporu s politikou podpory zaměstnanosti OZP“.

Zaměstnávat postižené nesmějí, pokutu platit musí

„Omezení vede ke zcela absurdním důsledkům, kdy agentury podle zákona na jedné straně nesmějí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením jako agenturní pracovníky, ale zároveň musí platit pokutu za to, že je nezaměstnávají,“ zdůrazňuje Jaroslava Rezlerová.

Agentury práce jsou totiž zavázány, stejně jako každý zaměstnavatel, podle § 81 zákona o zaměstnanosti plnit povinnou kvótu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Při nesplnění této zákonné povinnosti je každý zaměstnavatel vystaven finanční pokutě, což v případě agentury Manpower bude podle Jaroslavy Rezlerové činit za rok 2012 více než deset milionů korun.

Uvedené omezení agenturního zaměstnávání je navíc v přímém rozporu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy o agenturním zaměstnávání.