Mám dotaz ohledně vyplacení mzdy v den státního svátku: Na Velikonoční pondělí (9. dubna) jsem byl doma, ovšem na výplatní pásce jsem měl započítáno jen den a hodiny, peníze 0, a tak bych se chtěl zeptat, jak to tedy je, pokud v den státního svátku zaměstnanec zůstane doma, má-li nárok na vyplacení a kolik.

Náhrada mzdy za svátek

Na položenou otázku musíme odpovědět zvlášť pro jednotlivé formy odměňování. Jste-li odměňován formou měsíční mzdy, tedy paušální částkou poskytovanou v každém měsíci bez ohledu na počet směn či pracovních hodin, které připadly na konkrétní kalendářní měsíc, pak se vaše mzda nekrátí, přestože jste ve svátek nepracoval. Na výplatní pásce byste tak měl obdržet celou měsíční mzdu, pokud jste nebyl v jiných dnech dočasně práce neschopný, nečerpal jste dovolenou apod.

Máte-li však se svým zaměstnavatelem smluveno tzv. výkonové odměňování, například pokud výše vaší mzdy závisí na počtu hodin, který jste u zaměstnavatele odpracoval, či na množství práce, které pro zaměstnavatele odvedete (tzv. úkolová mzda), mzda vám v důsledku svátku fakticky uchází. Zákoník práce proto zaměstnancům přiznává v tomto případě nárok na náhradu ušlé mzdy, a to ve výši průměrného výdělku.

V praxi se dále objevují způsoby odměňování kombinující obě výše zmíněné formy. V tomto případě je třeba posuzovat každou část vašeho výdělku samostatně. Pro zaměstnance, který má sjednanou jednu část mzdy jako měsíční a druhou část jako úkolovou to znamená, že část odpovídající jeho měsíčnímu výdělku se nekrátí, zatímco v rozsahu úkolové části mzdy by mu náležela náhrada mzdy odpovídající průměrnému výdělku.

Shrnutí

Z textu dotazu je možné usuzovat, že jste odměňován výkonově. V takovém případě vám za každý svátek, který připadne na vaši plánovanou směnu, a vy z tohoto důvodu nemůžete pracovat, náleží náhrada mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku. Zaměstnavatel je povinen vám takovou náhradu mzdy vyplatit.

Odpovídali Romana Kaletová aTomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz