Jak uvádí ve své zprávě Evropská komise, konkrétní strategie na podporu podnikatelského vzdělávání zavedlo osm zemí (Dánsko, Estonsko, Litva, Nizozemsko, Švédsko, Norsko, Wales a vlámská část Belgie) a třináct dalších (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Lichtenštejnsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, ŠpanělskoTurecko) začlenilo podnikatelské vzdělávání do svých stávajících strategií celoživotního učení, strategií pro mládež či pro růst.

Průzkumu, z něhož zpráva nazvaná „Vzdělávání v oblasti podnikání na školách v Evropě“ vychází, se zúčastnilo 31 evropských zemí a 5 regionů.

Bez podnikatelského myšlení se neobejdeme

„Výchova k podnikatelskému myšlení a jednání je motorem budoucího růstu, pomáhá inspirovat budoucí podnikatele. Chce-li Evropa zůstat konkurenceschopná, musí investovat do svých lidí, do jejich dovedností a do jejich inovačních schopností. To znamená, že musíme podnítit skutečnou změnu ve způsobu myšlení Evropanů, aby byli otevřenější podnikání a osvojili si podnikatelského ducha,“ uvedla komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

Ve zprávě se uvádí, že ve dvou třetinách zemí, které se průzkumu zúčastnily, má výchova k podnikání své jasně vymezené místo v učebních plánech základních škol.

Podnikatelské myšlení a jednání sice není na základních školách náplní samostatného předmětu, ale školy se snaží žákům zprostředkovat dovednosti, které s těmi podnikatelskými souvisí, jako je např. smysl pro aktivní jednání, riskování a kreativita.

Žádoucí je užší spolupráce škol s podnikateli

Ze zprávy dále vyplývá, že dvanáct zemí podporuje iniciativy týkající se podnikatelského vzdělávání, jako je rozvoj užší spolupráce mezi školským a podnikatelským sektorem a zakládání malých firem řízených studenty.

Odborná příprava učitelů zaměřená na tuto konkrétní oblast však existuje pouze ve vlámské části Belgie, v Bulharsku a v Nizozemsku. Pouze ve třetině evropských zemí jsou k dispozici jednotné pokyny a materiály pro výuku podnikatelských dovedností.