Kampaň mimo jiné informuje studenty o příležitostech ke studiu v členských zemích EU a o možnostech pracovních stáží v evropských institucích. Pobyt v zahraničí totiž zlepšuje pozici studentů na pracovním trhu. Možnost vycestovat do zahraničí v rámci nejznámějšího programu ERASMUS doposud využilo 50 000 českých studentů.

Poradí zkušenější kolegové

„V průběhu projektu ukazujeme studentům, že Europe Direct jim je k dispozici jako spolehlivý zdroj informací a odborné pomoci, ať už chtějí studovat ve Francii, nebo pracovat u Evropské komise,“ uvedla Tereza Sanjuan, koordinátorka projektu ze zastoupení Evropské komise v České republice.

Součástí kampaně budou také semináře za účasti zástupců regionálních poboček ED a studentů se zahraničními zkušenostmi, na nichž se zájemci o studium či stáž dozvědí, jaká je nutná úroveň kvalifikace pro práci, případně jaké jsou podmínky studia. Součástí kampaně bude také soutěž o pobyt v Bruselu.

V zahraničí získají zkušenosti i samostatnost

Čeští studenti tráví v průměru na svém zahraničním pobytu v EU necelých 6 měsíců. Za tu dobu stihnou vedle studia poznat nové přátele, seznámit se s jinou kulturou, procvičit si cizí jazyk a hlavně se osamostatnit. Mnoho studentů se díky studijním pobytům a stážím stará poprvé samo o sebe – musí vyžít s měsíčním stipendiem, vařit, prát si nebo vyřídit potřebné formality.

„Všechny výše zmíněné dovednosti a zkušenosti, které studenti získají na zahraničním výjezdu, jim přinášejí nové příležitosti a především usnadňují pozici na pracovním trhu. Personalisté oceňují zájemce o práci, kteří ovládají několik jazyků a mají za sebou pobyt v zahraničí,“ zdůrazňuje Tereza Sanjuan, koordinátorka Europe Direct.