Nereálné platové požadavky

Mladí lidé bez letité praxe leckdy žádají sumy, které vůbec neodpovídají jejich hodnotě na trhu práce nebo postavení ve firemní hierarchii.

„Ambice jsou zdravé, ale je vhodnější, rozplánovat jejich realizaci v dlouhodobém horizontu. Kariérní růst má být přirozený a postupný. Především absolventi by si měli uvědomit, že nikdy nepřekročí svůj stín,“ říká Ondřej Hlaváček, ředitel Neumann & Partners, poradenské společnosti pro oblast lidských zdrojů.

Nedočkavost plynoucí z nezralosti

Mladí uchazeči o práci by si měli dát podle Hlaváčka zároveň pozor na nedočkavost, která plyne z jejich nezralosti. „Životopis třicetiletého vysokoškoláka s praxí ve třech různých firmách vypovídá o netrpělivosti a nestálosti takového člověka a nebudí dobrý dojem,“ upozorňuje Hlaváček.

Zároveň připouští, že v mladém odvětví, jako je například IT, mohou mladí a po úspěchu hladoví zaměstnanci vyrůst poměrně rychle. U tradičních, léty prověřených oborů, však bude postup pomalejší a dostaví se v momentě, kdy se tito lidé stanou profesně i lidsky zralými a budou schopni podpořit svá budoucí manažerská rozhodnutí určitou mírou životní zkušenosti.

Obavy z neúspěchu

Přehnané sebevědomí absolventů není podle Hlaváčka na místě, zrovna tak jako přlišné obavy z neúspěchu. Strach z nenaplnění představ svazuje ruce a vede k opačnému efektu.

„Na druhé straně, kdo nepoznal prohru, neví, jak chutná výhra. A pokud se čerství uchazeči o zaměstnání z neúspěchu poučí, jen to přispěje k jejich mentální zralosti,“ zdůrazňuje Ondřej Hlaváček.

Slabá osobní odpovědnost

Mladí kandidáti by se rovněž měli při vstupu na trh práce vyvarovat slabé osobní odpovědnosti. „Přijít pozdě na domluvenou schůzku je netolerovatelné, nepřijít na předem domluvenou schůzku neakceptovatelné a nedostavit se na domluvenou schůzku bez omluvy, je neodpustitelné,“ varuje Hlaváček.

Každý takový prohřešek je vnímán zaměstnavatelem velmi citlivě a většinou je zaznamenán v osobní kartě kandidáta.

„Uchazeči o práci často vůbec nevnímají, že profesní život je dlouhý a nikde není psáno, že se nemůže výše uvedené neodpovědné (a neslušné) chování třeba po deseti letech v nejméně vhodnou dobu obrátit proti nim,“ uzavírá Ondřej Hlaváček.