Sbližovat humanitní jazykovědné obory s informatikou a propojovat teorii s praxí je cílem nového projektu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

„Snažíme se, aby výuka odrážela fakt, že jazykovědné disciplíny se stále výrazněji přibližují exaktním vědám. Reagujeme tak i na požadavky společnosti, pro niž má zásadní význam rozvoj informačních technologií,“ říká hlavní manažerka projektu Dana Hlaváčková.

Jediný obor svého druhu v Česku

Projekt rozvíjí teprve před dvěma lety otevřený obor český jazyk se specializací počítačová lingvistika, který rozšiřuje tradiční náplň lingvistického vzdělávání o složku zpracování přirozeného jazyka pomocí počítačových technologií.

Studium je v současnosti v Česku jediným oborem svého druhu otevřeným v bakalářském cyklu na humanitní fakultě. Akreditován je už také navazující magisterský studijní program.

Uplatní se při tvorbě slovníků

Získané vzdělání umožní absolventům najít uplatnění třeba při tvorbě elektronických slovníků nebo ve vývoji strojových překladačů a dalších počítačových nástrojů pro češtinu.

Na projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, se kromě Masarykovy univerzity podílí také Ústav pro jazyk český AV ČR a Ústav Českého národního korpusu Filozofické fakulty UK. Partnerem z komerční sféry je společnost NLP Consulting.