„Zlínský kraj jako první v republice začal už před pěti roky řešit všeobecný úbytek zájemců o tradiční i netradiční řemeslné obory prostřednictvím projektu podpora řemesel v odborném školství. Od září 2007 do roku 2011 kraj vyplatil na podporu řemesel téměř třináct a půl miliónu korun,“ řekl radní Zlínského kraje Josef Slovák (ODS).

Čtyřnásobně více zájemců

„Program jsme spustili 1. září 2007 a zapojili se do něj tehdy tři sta třicet dva žáci. V letošním školním roce to je počet již více než čtyřnásobný, celkem jsme do něj zařadili tisíc tři sta sedmdesát dva učně,“ uvedl Slovák.

Podpora vybraných učebních oborů se rozbíhala postupně, do programu kraj zařadil vždy žáky nastupující do prvního ročníku. Po úspěchu ve školním roce 2008/2009 přibyly také soukromé školy.

Podpora se mění v závislosti na poptávce

Počet podporovaných oborů se mění, protože kraj průběžně reaguje na poptávku na pracovním trhu, komunikuje se zaměstnavateli a snaží se přizpůsobit jejich potřebám.

„V současnosti je do programu zařazeno celkem čtrnáct učebních oborů, převážně z oblasti stavebnictví a strojírenství. Naposledy od 1. září 2010 přibyl obor výrobce obuvi, protože to je tradiční odvětví regionu. Uvažuje se výhledově o zařazení učebního oboru pekař. Nejvíce zájemců si zvolilo profese instalatér, obráběč kovů, tesař a strojní mechanik,“ shrnul Slovák.

Přísnost podmínek zvyšuje kvalitu

Na získaných znalostech a dovednostech žáků se příznivě projevují podmínky, které musí žáci dodržet k tomu, aby mohli příspěvek dostávat. Patří k nim nulová neomluvená absence, žádné vážné kázeňské přestupky a dobrý prospěch, zejména s důrazem na odborný výcvik.

„Za pět let se nám potvrzuje, že se podpora vybraných oborů vyplácí. Přes nepříznivý demografický vývoj počet učňů v podporovaných oborech neklesá. Proto chceme v programu pokračovat i nadále,“ dodal radní Slovák.