Nové komunikační technologie mění naše pracovní návyky a ovlivňují i prostředí, ve kterém pracujeme. Podle sociologických výzkumů bude v roce 2014 tvořit polovinu pracujících tzv. generace Y (lidé narození po roce 1976), která běžně používá veškeré způsoby mobilní komunikace a přirozeně se pohybuje v digitálním světě.

Hnacím motorem v posunu vnímání kanceláře je mobilita zaměstnancůEduard Forejt, Jones Lang LaSalle

Moderní komunikační technologie (mobilní internet, videohovory, bezdrátová síť 3G a cloud computing) posouvají tradiční pojetí kancelářské práce v sídle společnosti od pracovního stolu s osobním počítačem k tzv. elektronickému nomádství zahrnujícímu pružnou pracovní dobu a nezávislost na pevném pracovním místě v kanceláři firmy.

Současné kanceláře se využívají jen z 50%

„Navzdory technologickému pokroku řada firem (nejen v České republice) stále vyžaduje fyzickou přítomnost svých zaměstnanců v kanceláři a uchovává tištěné kopie většiny firemních dokumentů. Na jednoho zaměstnance nyní připadá v průměru 15 m2 pronajímané plochy, přičemž využitelná hodnota pronajímaného prostoru se pohybuje jen na úrovni 35 %–50 %.

Kanceláře v roce 2020 však budou vypadat úplně jinak. Hnacím motorem v posunu vnímání kanceláře je mobilita zaměstnanců, lépe řečeno odstranění jakýchkoliv omezení pohybu zaměstnance jak v rámci firmy, tak mimo ni,“ uvádí Eduard Forejt, vedoucí oddělení kancelářských nemovitostí Jones Lang LaSalle.

Potřebné technologie už existují

Zásadní roli podle něj sehrají technologie, dokonce již dnes známé, díky kterým zaměstnanci už nebudou vázáni na kancelář ani na své pracovní místo. Nově tak firmy budou počítat na jedno pracovní místo jen zhruba s pěti metry čtverečními kancelářské plochy, která navíc nebude pevně ukotvená.

„Kanceláře se stanou převážně místem setkání, kam budou zaměstnanci docházet diskutovat společné projekty, spolupracovat na svěřených úkolech a sdílet své znalosti a zkušenosti. Podíl archívů, prostor pro IT, chodeb a kuchyněk klesne z dnešních 50 % na max. 15 %. Proti tomu významně vzroste podíl sdílených pracovišť, knihoven, jednacích místností apod. Systém práce se prakticky úplně změní,“ zdůrazňuje Forejt.

Pět zásadních změn

 

Inovace, které změní uspořádání kancelářského prostředí:
snížení spotřeby elektrické energie: přechod z 220 V/240 V na 12 V, event. bezdrátové připojení;
zelené úspory: trvale udržitelný rozvoj vyžaduje energetické úspory;
cloud computing: přesun firemních IT na externího dodavatele, snížení nákladů na IT techniky, vybavení a prostor pro IT;
kolaborativní technologie: umožňují vzájemné sdílení dat a jejich paralelní zpracování;
mobilní technologie: zvyšují mobilitu, flexibilitu a produktivitu svých uživatelů.

Majitelé budov musí jít s dobou

Novým trendům se budou muset v nejbližších letech přizpůsobit developeři a majitelé kancelářských budov. Bill Page, evropský ředitel výzkumu realitního trhu Jones Lang LaSalle, vysvětluje:

„Na kancelářské objekty jsou a v následujících letech dále budou kladeny nároky větší intenzity využívání prostoru a jeho větší flexibility. Majitelé budov se budou muset těmto požadavkům bez výhrad přizpůsobit. Hodnota průměrných projektů se sníží, protože poptávka se soustředí především na prostory, které budou umožňovat využití moderních technologií. Za intenzivněji využívaný prostor bude možné požadovat vyšší nájemné, protože trh pravděpodobně přejde od nájemného za čtvereční metr k nájemnému za počet zaměstnanců, kteří prostor využívají.“

Změna sice nebude podle Page okamžitá, ale čím dřív se s ní developeři a pronajímatelé vyrovnají, tím lépe.

„I když dny tradičních uzavřených kanceláří, kde bylo možné i kouřit, jsou už dávno za námi, administrativní prostory jsou a zůstanou běžnou součástí podnikání. Novinky, jako například cloud computing, tablety a chytré telefony, ovlivňují požadavky na velikost prostor pronajímaných v administrativních budovách, ale kanceláře jako takové se nevytratí, protože potřeba mít prostory pro osobní spolupráci zaměstnanců se změní v nutnost,“ dodává Bill Page.