Zaměstnavatelé, kteří režim pauz na cigaretu upravují interním předpisem, obvykle využívají technologické nástroje pro kontrolu odchodů a příchodů. Zhruba desetina společností přitom kuřácké pauzy zakazuje zcela.

Většina firem to neřeší

Z šetření, kterého se v únoru zúčastnilo bezmála 300 tuzemských středních a velkých zaměstnavatelů, vyplynuly zajímavé poznatky ohledně regulace kuřáckých přestávek během pracovní doby. Výrazná většina (75 %) odpovídajících firem se vyjádřila ve smyslu, že nijak nehlídá čas a frekvenci kuřáckých přestávek svých zaměstnanců. Nutnou podmínkou této benevolence ovšem je, aby lidé dobře plnili své pracovní povinnosti.

Cílené kontrole poměru času stráveného na pracovišti a na cigaretových přestávkách se věnuje pouhých 13 % firem, které zároveň vnitřním předpisem režim kuřáckých pauz upravují. Zbylých 12 % organizací má ještě striktnější pravidla – pauzy na cigaretu u nich nejsou povoleny vůbec.

Ve výrobě se nekouří

Kuřácké přestávky bývají zcela zakázány například ve výrobních firmách, kde je vyžadována takřka neustálá přítomnost zaměstnanců na pracovišti. Lidé si v takových případech mohou užít cigaretu pouze během zákonem stanovených obědových pauz.

Výrazně odlišné podmínky panují především v oborech, kde má práce povahu duševní činnosti. Například v kreativních profesích kuřákům může pauza u cigarety často posloužit k vyřešení určitého problému, získání zajímavého nápadu a podobně.

Kuřárny už se nenosí

"Existence kuřáren však dnes již ve firmách není příliš častá. Zaměstnanci proto obvykle na cigaretu musejí mimo pracoviště a firmy přitom v určitých případech jejich odchody a příchody pomocí různých čipových technologií monitorují,“ uvedl Tomáš Ervín Dombrovský, tiskový mluvčí společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs.cz a Prace.cz.

U manažerů se na pauzy nekouká

Vždy přitom záleží na tom, jaké podmínky má zaměstnavatel se zaměstnanci sjednané, například co do počtu povolených přestávek. Důležitý je také typ vykonávané práce. Na pracovištích, která během výkonu práce nelze vůbec opouštět, bývají přesně stanoveny přestávky, během nichž dochází ke střídání zaměstnanců. Například u manažerských pozic se naopak často na pauzy v pracovní době vůbec nehledí, důležité je především splnění vytyčených cílů.