Stipendium, které Kraj Vysočina poskytuje žákům vybraných učňovských oborů, po nichž je ze strany firem dlouhodobá poptávka, se letos přehouplo již do druhého ročníku. Podle sdělení mluvčí úřadu Jitky Svatošové je však procento těch, kteří vyhověli, menší než vloni.

Sleduje se docházka, slušné chování a prospěch

„Motivační stipendium bylo tentokrát přiznáno pouze každému druhému studentovi. Někteří bohužel nesplnili podmínky definované docházkou, absencí kázeňských přestupků a úspěšností studia,“ vysvětlila Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast školství.

Za první pololetí tohoto školního roku tak získá finanční podporu 370 učňů ze 744, kteří o ni požádali.

Zájemců o studium ubývá

Do prvních ročníků těchto oborů přitom tentokrát nastoupilo 445 žáků, což je o čtyři desítky méně než vloni.

„I přes pokles však stipendia prokázala svou účinnost. Zatímco počet zájemců o nepodporované obory meziročně poklesl o 17,5 %, u podporovaných oborů byl pokles jen 8,1 %,“ připomněla mluvčí kraje neúprosný dopad populační křivky.

Stipendium až 700 Kč za měsíc

Ti absolventi základních škol, kteří se rozhodnou pro některý z osmnácti vytipovaných učebních oborů ve školách Kraje Vysočina, mohou při splnění podmínek získat až 4,5 tisíce korun za pololetí.

Podmínky jsou ve dvou úrovních: při řádné školní docházce, přijatelném prospěchu a dobrém chování může žák získat podle oboru 400 až 700 korun za měsíc. Pokud se navíc dobře učí a je šikovný i v praxi, může za pololetí nárokovat dalších tisíc korun prospěchového stipendia.

Na motivačních stipendiích žákům vybraných oborů středních škol vyplatí za první pololetí letošního školního roku Kraj Vysočina něco přes milión korun, což je o zhruba sto tisíc korun méně než za obě pololetí roku loňského.