V rámci uvedeného průzkumu byla všem účastníkům vybraného vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí v porovnání se současným?“

Vzdor rostoucí nezaměstnanosti firmy nadále těžko hledají vhodné uchazeče o zaměstnání s technickým vzděláním nebo obchodní zástupce.Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower

Z odpovědí vyplynulo, že zaměstnavatelé v České republice očekávají pro druhé čtvrtletí 2012 útlum v náboru zaměstnanců. Šest procent zaměstnavatelů očekává růst počtu pracovních sil, devět procent předpovídá snížení jejich počtu a 84 procent zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2012 hodnotu minus tři procenta.

Sezónní oživení nepřišlo

„Jarní období obvykle znamená oživení ve stavebnictví, zemědělství, ubytování a stravování. V letošním druhém čtvrtletí jsou tyto tři sektory zdrženlivější v nabírání nových zaměstnanců než v předchozích letech. I přes celkově negativní výhled evidujeme stále celou řadu velkých zaměstnavatelů, kteří budou nadále nabírat nové zaměstnance, jako například technologická centra, call centra a někteří výrobci z automobilového průmyslu. Vzdor rostoucí nezaměstnanosti firmy nadále těžko hledají vhodné uchazeče o zaměstnání s technickým vzděláním nebo obchodní zástupce,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v sedmi z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí negativní růst počtu pracovních sil, jinými slovy – propouštění. Nejslabší náborové aktivity hlásí Ubytování a stravování s Indexem –9 % a Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s Indexem –8 %.

Pesimistické předpovědi s Indexem –7 % hlásí také odvětví Stavebnictví a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a dále odvětví Doprava, skladování a logistika, kde hodnota Indexu je –6 %.

Mírný růst počtu pracovních sil se očekává ve třech odvětvích, kde zaměstnavatelé hlásí silnější náborové prostředí. Jsou to Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, kde Index posílil o dvanáct procentních bodů, Těžba nerostných surovin 4 body a Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura s navýšením o deset procentních bodů.

Stojí za povšimnutí, že výrazným zdrojem nových pracovních příležitostí v tomto odvětví jsou vznikající soukromé zdravotní kliniky, které rostou jak houby po dešti.

Porovnání dle regionů

Podle zaměstnavatelů v Čechách se uchazeči o práci v příštím čtvrtletí setkají s propadem pracovních příležitostí. Čistý index trhu práce v hodnotě –8 % je v tomto regionu nejslabší od druhého čtvrtletí 2010 a v porovnání s předchozím čtvrtletím je o šest procentních bodů slabší. V meziročním srovnání Index oslabil o devět procentních bodů.

Negativní náborové plány s hodnotou Čistého indexu trhu práce –4 % očekávají pro nadcházející čtvrtletí i zaměstnavatelé na Moravě. Index se v porovnání s minulým čtvrtletím snížil o tři procentní body a v meziročním srovnání o osm procentních bodů.

Nejlépe dopadl region Praha, kde zaměstnavatelé očekávají pro další tři měsíce utlumené náborové prostředí s Čistým indexem trhu práce 1 %. Index zůstává v porovnání s předchozím obdobím relativně stabilní, nicméně v meziročním srovnání oslabil o tři procentní body.

Globální pohled

Více než 65 000 zaměstnavatelů ve 41 zemích a oblastech světa se zúčastnilo globálního průzkumu náborových plánů pro období leden – březen 2012. I přes trvající nejistotu očekávají zaměstnavatelé v 32 ze 41 zemí a oblastí, kde se průzkum ManpowerGroup provádí, že ve druhém čtvrtletí roku budou v různé míře zvyšovat počet svých zaměstnanců.

Náborový optimismus posílil ve srovnání s předchozím čtvrtletím ve 23 zemích a oblastech. Pozitivní zprávou je, že získaná data ukazují na lepší stabilitu a proti minulému čtvrtletí zaměstnavatelé na 37 trzích práce očekávají relativně stabilní nebo zlepšené náborové aktivity.

O průzkumu Manpower

Průzkum Manpower Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí.

Průzkum probíhá 50 let, je založen na dotazování více než 65 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 41 zeměmi a je považován za důvěryhodný ekonomický indikátor.