Den rovného odměňování si na evropské úrovni připomínáme podruhé; první takový den byl Evropskou komisí vyhlášen 5. března minulého roku.

Tato celoevropská událost upozorňuje na počet dní, které musí ženy odpracovat navíc, aby dosáhly stejného příjmu jako muži. Letošní den rovného odměňování je zaměřen především na zaměstnavatele a předchází Mezinárodnímu dni žen, který se slaví 8. března.

Stejná odměna za stejnou práci

„Evropský den rovného odměňování nám připomíná, kolik dní a hodin ženy odpracovaly od začátku roku ,zadarmo‘. Zásada stejné odměny za stejnou práci je zakotvena ve smlouvách EU již od roku 1957. Je na čase, aby platila i v praxi,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost.

Přestože průměrný rozdíl mezi hrubým hodinovým výdělkem žen a mužů v celém hospodářství zůstává vysoký, jednotlivé země a jednotlivá odvětví se mezi sebou značně liší. Nejnižší rozdíl byl zaznamenán v Polsku – 2 % a nejvyšší v Estonsku - 27 %.

Vyvážení soukromého a pracovního života

Do rozdílných odměn se promítá rovněž problém vyvážení soukromého a pracovního života; mnoho žen totiž využívá rodičovskou dovolenou nebo pracuje na částečný úvazek.
Přestože se rozdíl v odměnách celkově mírně snižuje, v některých členských státech, například v Bulharsku, Francii, Lotyšsku, Maďarsku, Portugalsku a Rumunsku, se zvyšuje.