Jsem zaměstnaná v sociální sféře a ve smlouvě mám uvedenou práci na noční směny. Pracuji od 20,00 do 8,00hod. a jsem vedena v jednosměnném provozu. Dostávám pouze příplatky za noční směny. Je toto v pořádku?

Noční práce

Zákoník práce definuje noční práci jako práci, která je konaná v noční době. Noční dobou potom rozumí dobu mezi 22. a 6. hodinou.

Zaměstnanci pobírajícímu mzdu přísluší za výkon noční práce příplatek ve výši 10 % jeho průměrného výdělku za celou dobu práce v noční době, pokud nebyla sjednána či určena jiná výše příplatku. O poskytování vyššího příplatku může zaměstnavatel pochopitelně rozhodnout jednostranně. Má-li být ale příplatek nižší než 10 %, musí dojít ke dvoustranné dohodě. Do konce roku 2011 se bylo možné na nižším příplatku dohodnout jedině v kolektivní smlouvě, od 1. 1. 2012 to však lze i individuální dohodou se zaměstnancem.

Zaměstnanci, který za vykonanou práci pobírá plat (jedná se především o zaměstnance pracující ve veřejném sektoru), přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.

Zde je na místě ještě doplnit, že příplatek za práci v noci vám náleží za odpracování jakéhokoliv rozsahu práce v noční době, například i jen zlomku hodiny. Nesprávná by tak byla praxe, kdy by zaměstnavatel spojoval právo na příplatek za noční práci s minimální dobou trvání této práce.

Zaměstnanec pracující v noci

Zaměstnancem pracujícím v noci se od 1. 1. 2012 rozumí zaměstnanec, který odpracuje během noční doby alespoň 3 hodiny ze své pracovní doby v průměru nejméně jednou týdně za období nejvýše 26 týdnů.

Pokud tedy máte stále (nebo alespoň průměrně jedenkrát týdně) směny od 20 do 8 hodin, odpracujete celých 8 hodin v noční době a spadáte tak do kategorie zaměstnanců pracujících v noci. Tito zaměstnanci mají vedle příplatku za práci v noci nárok ještě na speciální ochranu upravenou v § 94 zákoníku práce.

Z důvodu zvýšených nároků noční práce na zdraví musí zaměstnanci pracující v noci častěji na lékařské prohlídky k lékaři závodní preventivní péče. Zaměstnavatel je tam musí vyslat před zařazením na noční práci, pravidelně alespoň jednou ročně a také vždy, když o to zaměstnanec požádá.

Pracoviště těchto zaměstnanců je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci (nejčastěji plně vybavená lékárnička). Rovněž by na něm měl vyvěsit seznam s nouzovými telefonními čísly a instalovat funkční telefon, který budou moci zaměstnanci bezplatně použít v případě nouze.

Kromě zdravotních záležitostí musí zaměstnavatel pro zaměstnance pracující v noci zajišťovat přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení. To samozřejmě neznamená, že by zaměstnavatel v noci musel mít otevřenou kantýnu a zaměstnancům občerstvení připravit. Lze ji však naplnit například tak, že zaměstnavatel instaluje na pracovišti automaty, kde si zaměstnanci i během noční směny budou moci občerstvení zakoupit, popřípadě instaluje mikrovlnné trouby, aby si své donesené jídlo zaměstnanci ohřáli atp.

Závěr

Vzhledem k tomu, že pracujete v sociální sféře, dovolíme si předpokládat, že za odvedenou práci pobíráte plat a tedy vám přísluší příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku za každou hodinu, kterou v noci odpracujete. Na žádné další odměny vám v souvislosti s výkonem noční práce ze zákona nárok nevzniká.

Z vašeho dotazu dále vyplývá, že konáte noční práci v takovém rozsahu, že jste zaměstnancem pracujícím v noci. Máte proto od svého zaměstnavatele nárok na zvláštní ochranu svého zdraví a sociální zajištění. Pokud byste byla těhotná a noční práci jste nezvládala, musel by vás zaměstnavatel na vaši žádost převést na jinou práci.

Odpovídali Barbora Kudrhalt Suchá a Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.