Projektový manažer v ICT je odpovědný za plánování a organizaci IT projektů, které mohou být infrastrukturní a vývojové (softwarové). Zodpodvídá za řízení týmu specialistů, které si sám vybírá. Jedná se o analytiky, softwarové nebo hardwarové architekty, programátory a testery. Velikost týmu vždy závisí na konkrétním projektu. Může se jednat o menší týmy, ve kterých pracuje 5 až 10 lidí, ale také o týmy s 30 až 50 specialisty.

Mezi další kompetence projektového manažera spadá i správa finančních nákladů na daný projekt. Výsledky jednotlivých fází projektu prezentuje vedení společnosti. Cílem projektového manažera je předání hotového projektu ve stanoveném čase a kvalitě.

Projektový manažer je obvykle ve společnosti podřízen generálnímu nebo finančnímu řediteli. Ve větších společnostech je součástí projektové kanceláře, kdy je jeho nadřízeným vedoucí projektové kanceláře.

Mezi nejčastější požadavky ze strany zaměstnavatelů patří vysokoškolské vzdělání (preferováno je vzdělání technického směru) a praxe na pozici projektového manažera minimálně 3 roky, ideálně však 5 let. Společnosti preferují uchazeče se znalostí metodologie ITIL, Prince2. Velkou výhodou jsou i certifikace (například PMP).

Důraz je u kandidátů kladen na organizační schopnosti, komunikační a prezentační dovednosti. Důležitá je i schopnost vyjednávat. Častým požadavkem je také znalost anglického jazyka.

Některé společnosti dávají příležitosti juniorním uchazečům, kteří mají potenciál pro vedení projektů. Tito kandidáti nastupují obvykle jako asistenti projektového manažera s možností budoucího kariérního postupu.

Hana Exlerová, divizní manažerka Robert Half Technology