Jak ukázalo dotazování na internetovém portálu Prace.cz, na 54 % lidí si nosí do zaměstnání své vlastní jídlo z domova a dalších 13 % v práci nejí vůbec. Zaměstnavatelé přitom stravování během pracovního dne v drtivé většině případů podporují, nejčastěji právě formou příspěvku na stravenky.

Řádně obědvá jen třetina lidí

Z šetření, do kterého se letos v lednu zapojilo 2158 uživatelů uvedeného portálu, vyplynula zajímavá zjištění ohledně stravovacích návyků české populace. Více než polovina respondentů (54 %) odpověděla, že si do zaměstnání obvykle nosí z domova své vlastní jídlo.

Výrazně menší část lidí pravidelně obědvá v restauracích (15 %), nebo ve firemních kantýnách (13 %). Roste přitom počet lidí, kteří využívají donáškové služby (5 %). Celých 13 % pak v průběhu pracovní doby nejí vůbec.

Někteří tím šetří čas

„Tento výsledek podporuje hned několik odlišných faktorů. Jistá část lidí volí jídlo připravené doma především kvůli úspoře času během pracovního dne. Doba je poměrně hektická a leckdo prostě nechce ztrácet cennou půlhodinu či hodinu času odbíháním mimo pracoviště. Vlastní strava může být také zdravější či dietnější. Největší roli však pravděpodobně hraje finanční úspora,“ uvádí Tomáš Dombrovský, mluvčí společnosti LMC, která portál Prace.cz provozuje.

Stravenky vylepšují rozpočet

Přestože jde o logické důvody, proč lidé v takové míře volí „samostravování“, lze výsledky šetření vztáhnout také k vášnivým debatám posledních měsíců ohledně možného zrušení státní podpory stravenek.

Ty, ač mají sloužit především k úhradám stravování během výkonu povolání, jsou mnohdy využívány hlavně jako vylepšení rodinného rozpočtu a pro zajištění rozsáhlejší škály potřeb pro domácnost.

„Právě proto je téma zrušení podpory stravenek tak výbušné. Lidé se jednoduše nechtějí smířit se ztrátou přilepšení k příjmu, na které si již velmi zvykli,“ doplňuje Dombrovský.

Většina zaměstnavatelů na jídlo přispívá

Fakt, že se toto téma týká velké části populace, potvrzuje také šetření společnosti LMC mezi 282 předními tuzemskými zaměstnavateli.

Na stravenky zaměstnancům přispívá na 55 % z nich. Další více než třetina (37 %) zaměstnancům hradí stravování ve firemních kantýnách. Pouze 7 % z oslovených firem a organizací se vyjádřilo, že na stravování zaměstnanců nepřispívá vůbec. Zbylé jedno procento zaměstnavatelů zavedení systému firemního stravování zvažuje.