Cílem soutěže Marketér roku, nad níž opět přijal záštitu jeden z nejvýznamnějších světových představitelů marketingu, prof. Philip Kotler, je nejen vyzdvihnout osobnosti, které se nejvýrazněji podílejí na úspěších marketingu jak po teoretické, tak i praktické stránce, ale rovněž podpořit prestiž oboru v očích veřejnosti.

Důraz na inovativní marketing

„Na základě pozitivních zkušeností z uplynulých šesti let existence soutěže jsme letos systém hodnocení ještě více zaměřili na prohlubování a rozšiřování problematiky marketingu. Zásadní změna je v tom, že hodnocen bude projekt či adekvátní výsledek marketingové činnosti, který představuje komplexní řešení v rámci strategického či operativního marketingu. Vítěz musí být nejlepší realizátor a podporovatel myšlenky inovativního marketingu,“ uvedl prof. Gustav Tomek, předseda hodnotitelské komise soutěže.

Soutěž je otevřena všem

Účast v soutěži je otevřena všem, kdo jsou činní v oblasti marketingu v jakékoliv hospodářské či jiné organizaci, podnikatelské i veřejné. Oblastí činnosti se rozumí přímé působení v marketingovém managementu a marketingových funkcích ve výrobních, obchodních, dopravních a dalších oborech hospodářství, v poradenských a výzkumných marketingových organizacích, ve školství a v jiných formách vzdělávací činnosti i v oblasti vědecké práce.

Čtyři základní podmínky

Návrh musí podle vyhlašovatelů soutěže splňovat čtyři základní podmínky: musí dbát principů marketingu, především v orientaci na zákazníka. Musí zvyšovat konkurenceschopnost firmy. Jeho význam a přínos musí být jednoznačně určitelný a samozřejmě nesmí být v rozporu se zákonnými předpisy a s etickými zásadami.