Soutěž vyhlásilo občanské sdružení Rytmus pro Prahu a Karlovarský kraj, Rytmus Benešov, o.p.s. pro Středočeský kraj, Rytmus Chrudim, o.p.s. pro Pardubický kraj a Rytmus Liberec, o.p.s. pro Liberecký kraj. Ve všech krajích je spoluvyhlašovatelem Česká unie pro podporované zaměstnávání.

Motivovat další zaměstnavatele

Cílem akce je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby je následovaly.

Sběr nominací do soutěže začal 15. února a potrvá do 31. března 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v polovině května 2012 v jednotlivých krajích.

Nominovat může každý

Nominovat zaměstnavatele do soutěže může široká veřejnost vyplněním nominačního listu na portálu www.stejnasance.cz nebo zasláním nominačního listu na adresy vyhlašovatelů. Vítěze vybere odborná komise.

Akce se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky. V jednotlivých regionech pak převzali záštitu nad soutěží náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák, člen rady Pardubického kraje Pavel Šotola, a Pavel Petráček, člen rady Libereckého kraje. Ve Středočeském kraji poskytlo záštitu město Benešov.

Mediálními partnery letošního ročníku jsou Český rozhlas, Denik.cz, Radio Blaník, Radio Egrensis a týdeník Jiskra.