„Projekt Škola a praxe je vyústěním dlouhodobé spolupráce NP Šumava a SLŠ v Písku. Národní park je pro mladé lesníky atraktivním prostředím, protože se zde setkají s odlišnými způsoby práce a jinou podobou péče o lesní ekosystémy než v běžném hospodářském lese“ říká Jan Kozel, lesník Správy Národního parku Šumava a garant odborné praxe píseckých studentů.

Studenti 3. ročníku vyšší odborné školy se v pětičlenných skupinách budou střídat v průběhu února, března a dubna na vybraných územních pracovištích Správy NP a CHKO Šumava. Momentálně jsou v Českých Žlebech.

Sblížení světa teorie a praxe

„Práce v přírodě a s přírodou mě vždy přitahovala a možnost vyzkoušet si dlouhodobě práci lesníka na Šumavě nanečisto ještě v době studia je jedinečná příležitost. Zažít pravou šumavskou zimu v lese jako pracovním prostředí a poznat úskalí a přednosti profese lesníka se studentům jinak jen těžko podaří“ říká Vít Troníček jeden ze studentů, který je v Českých Žlebech na praxi. Projekt Škola a praxe přispívá k výměně informací mezi dvěma někdy tak odlišnými světy: praktickým - provozním a teoretickým - školním.

Práce v jedinečných podmínkách

Národní park Šumava jako partner projektu poskytuje studentům odborné zázemí a také jedinečnou příležitost vyzkoušet si, jak vypadá práce lesníků na území s vysokým stupněm ochrany přírody. Každý ze studentů po dobu měsíční stáže vyráží s lesníky venkovního provozu Správy NP a CHKO Šumava do svěřených úseků.

„Zde kontrolují oplocenky s mladými stromky, evidují polomy, vyhledávají a monitorují kůrovcem napadené stromy, podílejí se na péči o zvěř v přezimovacích obůrkách a získávají přehled o počtech zvěře před jejím pravidelným sčítáním,“ vysvětluje Jan Kozel.

Učí se komunikovat s návštěvníky

Budoucí lesníci se také při setkáních s návštěvníky Národního parku Šumava učí poskytovat informace o území, které jim bylo při praxi svěřeno a o přírodě, kterou chrání.

„Pomáhají tak například s monitoringem zvláště chráněných živočichů. Na sněhové pokrývce lze velmi dobře identifikovat výskyt rysa ostrovida,“ uvádí Jan Kozel.

„Pro naše studenty je to obrovská výhoda. Seznamují se tak s jedinečným prostředím, pracovními podmínkami, povinnostmi a také s tím, jak moc je práce v Národním parku Šumava specifická,“ zdůrazňuje ředitel písecké školy František Bušina.