Žadatelé by podle jejich názoru neměli používat slovo chyba, ale namísto toho raději hovořit o cenném ponaučení. Rovněž výrazy jako zděšení, problém a hrozný by se za žádnou cenu neměly objevit v průvodním dopise.

Výběr slov totiž vyvolává kladný nebo záporný dojem a může hrát klíčovou roli v záplavě dopisů, které zaměstnavatelé musí posoudit. Negativní dojem prý vyvolávají i výrazy nikdy a vždy, které napovídají, že žadatel má tendenci přehánět a tudíž není vhodným kandidátem.

Deset nejžádanějších slov: úspěch, aktivita, rozvoj, důkaz, zkušenost, vliv, individuální, zúčastněný, plánovat, inspirace.
Deset nejnevhodnějších slov: vždy, hrozný, špatný, selhání, nenávidět, chyba, nikdy, nic, zděšení, problém.