Dvě třetiny dotázaných označily prezentace přesahující třicet minut za příliš dlouhé a většina považuje za optimální takovou prezentaci, která trvá mezi deseti až dvaceti minutami.

Hlavním důvodem nudnosti prezentací je podle obecného mínění spíše nevalný výkon řečníků než samotný obsah sdělovaných informací.

Smrtící účinek Power Pointu

Nejčastějšími hříchy řečníků jsou: otrocké čtení textu z vizuálních pomůcek, příliš mnoho informací zařazených na jednotlivé fólie a další široce rozšířený zlozvyk, kdy se řečník otočí k publiku zády, a místo aby se snažil upoutat jeho pozornost, hovoří k prezentačnímu plátnu.

Marc Holland, výkonný ředitel firmy PTP, výsledky komentoval slovy:

„Smrtící účinek prezentačního programu Power Point spočívá v tom, že mnoho řečníků spatřuje svou roli v pouhém otrockém čtení obsahu prezentačních fólií. Není divu, že během několika minut ztratí pozornost publika, které pak považuje třicet minut takovéhoto představení za maximum, co je schopno snést.“