„Omezování přístupu zaměstnanců na sociální sítě řeší řada globálních společností a v poslední době se jím začínají zabývat i personální oddělení českých firem,“ říká Jan Martínek, Partner společnosti KPMG Česká republika a dodává:

„Výsledky průzkumu dokazují, že čas strávený na Facebooku a dalších sociálních sítích v pracovní době může pro zaměstnavatele v České republice znamenat podstatné ztráty.“

Komunikační programy pomáhají při práci

Komunikační programy typu Skype, ICQ nebo Google talk využívá v pracovní době více než 28% dotázaných. Na rozdíl od sociálních sítí však pro ně jsou spíše pracovním než soukromým nástrojem.

„Nejrůznější typy těchto programů patří k progresivním nástrojům interní komunikace, nicméně do budoucna musí firmy vyřešit zásadní otázku – jak zamezit jejich soukromému používání,“ myslí si Martínek.

Udržují kontakt s přáteli

Jak dále průzkum ukázal, většina Čechů, kteří mají v práci přístup k internetu, stráví denně na sociálních sítích méně než jednu hodinu. Téměř pětina respondentů jim věnuje maximálně dvě hodiny času denně, necelá desetina pak až tři hodiny.

V rámci průzkumu dotázaní také uváděli hlavní důvody, proč sociální sítě využívají. Více než polovina z nich (54%) uvedla jako hlavní důvod kontakt s přáteli a známými, pětina nicméně sociální sítě využívá především jako zdroj informací.