Právě tolik bylo dosud uzavřeno smluv o jejím zprostředkování. Počet lidí, kteří službu budou vykonávat, se proti loňskému roku ale téměř ztrojnásobí, loni jich bylo asi 16.000, letos se má do ní zapojit podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Viktorie Plívové až 50.000 lidí.

Někde je zájem veliký

První lidé již přitom veřejnou službu v letošním roce začali vykonávat. "Například v Mostě je zájem o veřejnou službu poměrně velký a v Chomutově bylo na výpomoc při sněhové kalamitě a odklízení veřejných prostranství zapojeno přibližně 120 lidí," uvedla Plívová.

Veřejná služba, v jejímž rámci vykonávají lidé činnosti prospěšné pro veřejnost, doznala na počátku roku změn. Namísto měst a obcí ji nově organizuje právě Úřad práce. Navíc se rozšířil okruh lidí, kterých se týká, neboť až dosud byla nabízena především osobám v hmotné nouzi. Nyní na ni mohou úředníci ÚP posílat i lidi, kteří jsou v evidenci úřadu déle než dva měsíce, a to až na 20 hodin týdně.

Pokud nezaměstnaní nabídku bez vážných důvodů odmítnou, budou vyřazeni z evidence, přijdou o podporu a budou za sebe muset platit zdravotní pojištění.

Služba upevňuje pracovní návyky

"Přínos veřejné služby je převážně v tom, že obnovuje a upevňuje pracovní návyky u uchazečů o zaměstnání, což vede k jejich rychlému návratu a lepšímu uplatnění na trhu práce," odůvodnila změnu Plívová.

Zároveň podle ní posiluje následné začlenění do společnosti, přičemž samotná činnost přináší nemalý veřejný prospěch. Službu prý nelze zdaleka vnímat pouze jako zametání chodníku, ale může do ní patřit i celá řada dalších činností, počínaje pomocí v obecní knihovně, řízení dopravy na přechodu pro chodce před školami či pořadatelská činnost při sportovních akcích až po pomoc seniorům v domácnosti.

"Veřejná služba má také značný vliv na omezení nelegální práce," dodala Plívová.

Přednost mají lidé v hmotné nouzi

Při nabízení veřejné služby se podle MPSV upřednostňují především lidé v hmotné nouzi a nezaměstnaní vedení v evidenci uchazečů déle než jeden rok. Současně je nabízena osobám, které byly za poslední tři roky vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání v součtu celkem déle než jeden rok, konstatovala Plívová.