Vyplývá to z výsledků studie zabývající se přínosem malých a středních podniků k vytváření pracovních míst, kterou představila Evropská komise.
Malé a střední podniky, v nichž zaměstnanost rostla o 1 % ročně, vykazovaly v EU vyšší růst než velké podniky s růstem zaměstnanosti pouhých 0,5 %.

Mikropodniky táhnou zaměstnanost ke dnu

Výjimkou v tomto směru je Česká republika, kde v důsledku strmého poklesu u mikropodniků (firmy s méně než 10 zaměstnanci) zaměstnanost v malých a středních podnicích naopak klesala v průměru o 0,5 % ročně. Jedná se o nejhorší výsledek ze všech 27 členských států EU.

O převážnou většinu nových pracovních míst se zasloužily nové podniky založené před méně než pěti lety. Více než čtvrtina (27 %) míst byla vytvořena novými podniky v podnikatelských službách. Oproti tomu nejnižší podíl nově vytvořených míst byl zaznamenán u nových podniků v odvětví dopravy a komunikací (6 %).

Malé podniky potřebují podporu

„Můžeme konstatovat, že ve stávajícím kritickém období pro evropskou ekonomiku malé a střední podniky potvrzují svou úlohu hlavního aktéra při vytváření pracovních míst. Je proto třeba je podporovat na všech úrovních, neboť jsou klíčovým faktorem hospodářského růstu,“ prohlásil místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, který je komisařem pro podniky a průmysl.