Team Leader bývá pověřen technickým vedením týmu v oblastech softwarového vývoje, testování nebo podpory systémů. Předpokládá se, že je zkušeným specialistou ve svém oboru. Může řídit menší týmy (o dvou až třech lidech), ale také týmy o deseti až dvaceti specialistech. Vždy záleží na velikosti společnosti a rozsahu projektů.

Team Leader se sám podílí na softwarovém vývoji, testování nebo podpoře systému (vetšinou řeší ale složitější část problému, zadání). Bývá také odpovědný za komunikaci se zákazníky. Součástí pracovní náplně je i rozdělování a koordinace úkolů v týmu a zajištění jejich plnění.

Ve společnosti většinou reportuje střednímu managementu (například IT manažerovi). Pozice team leadera může sama spadat do středního managementu, a to v závislosti na organizační struktuře dané společnosti.

Mezi běžné požadavky ze strany zaměstnavatelů patří dobrá zkušenost se SW vývojem, testováním nebo podporou systémů (minimálně čtyři až pět let). Dále je vyžadována zkušenost s vedením lidí (ideálně v délce jeden až dva roky). Zaměstnavatelé ale často preferují technickou znalost uchazeče a pro vedení lidí jim stačí potenciál.

Samozřejmostí je schopnost využívání anglického jazyka. Na tuto pozici je preferováno vysokoškolské vzdělání v technickém oboru.

Na pozici team leadera většinou specialista vyroste v rámci konkrétní společnosti. Stále častěji ovšem zaměstnavatelé nabírají nové team leadery pro oživení svých stávajících týmů. Tím také zajišťují přísun nových technických nápadů.

Hana Exlerová, divizní manažerka Robert Half Technology