Možnost ztráty zaměstnání se stává noční můrou, která dle průzkumu pronásleduje téměř dvě třetiny ekonomicky aktivních obyvatel. Z průzkumu Střediska empirických výzkumů STEM vyplynulo, že 85 % ekonomicky aktivních respondentů je ochotno pracovat mimo svou kvalifikaci, 79 % y lidí by pracovalo i za nižší mzdu. Pouze 39 % Čechů je však ochotno v případě hrozby ztráty zaměstnání přestěhovat se za prací do jiného kraje.

Nechtějí začínat znovu od nuly

„Svou roli v tom zřejmě sehrává trh s byty, který je nedostatečně pružný. Silným důvodem pro řadu lidí může být i neochota opouštět rodinu, přátele a začínat v novém městě od nuly, kde sice mohou být větší pracovní příležitosti, ale zároveň vyšší náklady na bydlení a téměř žádné sociální zázemí,“ zamýšlí se Petr Temelkov, hlavní analytik finančně poradenské společnosti DataLife.

Výrazně odhodlanější ke stěhování za prací jsou mladí lidé pod 30 let, s přibývajícím věkem ochota přestěhovat se za odpovídajícím zaměstnáním klesá. Změnit bydliště kvůli práci je ochotno 57 % ekonomicky aktivních občanů ve věku 18-29 let, ale jen 28 % ve věku 45-59 let.

Možnost pojistit se proti ztrátě práce

Proti riziku ztráty zaměstnání je však podle Petra Temelkova možné se rovněž pojistit. Pojištěný klient, který přijde o práci, je tak chráněn proti neschopnosti splácet své finanční závazky, ať už jde o spotřebitelský úvěr, hypotéku nebo další pravidelné platby.

„Některé finanční domy mimo toho nabízí v rámci svých produktů nezaměstnaným lidem měsíčně až 5 tisíc korun. Tuto sumu může nezaměstnaný užívat obvykle po dobu šesti měsíců nezávisle na výplatě běžné podpory v nezaměstnanosti, kterou dostává od státu. Cena pojištění je zhruba 200 korun za měsíc,“ vysvětluje Temelkov.

Podmínky pojistného plnění

Lidé, kteří chtějí uplatit ztrátu zaměstnání jako pojistnou událost, však musí splnit podmínky stanovené jednotlivými pojišťovnami.

„Pro čerpání pojistky musí být nezaměstnaný nepřetržitě registrován na úřadu práce minimálně dva měsíce a jeho poslední pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než jeden rok. Mezi další podmínky pak patří prokazatelné ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Nárok na uznání pojistky mají lidé tři až šest měsíců od podpisu pojistné smlouvy,“ vypočítává Petr Temelkov podmínky pojistného plnění.