Hlavní náplní práce na této pozici je podpora příslušného oddělení, týmu (například obchodní, finanční oddělení nebo vedení společnosti). Velikost týmu bývá různá, a to od 5 do 100 členů.

Týmový/á asistent/ka je především administrativní podporou, zajišťuje podklady na pracovní schůzky a obchodní jednání jednotlivých členů týmu. Připravuje také prezentace a zpracovává reporty pro různé příležitosti. Do poskytované administrativní podpory spadá i organizování služebních cest (nejen do zahraničí), příprava vánočních večírků, podnikových akcí a teambuildingových aktivit.

Součástí pracovní náplně je také zajištění plynulého chodu kanceláře, koordinace schůzek v zasedacích místnostech, zajišťování objednávek kancelářských potřeb včetně občerstvení.

V případech, kdy je ve společnosti týmový asistent jedinou administrativní podporou, je zodpovědný i za chod recepce, včetně starosti o návštěvy.

Zaměstnavatelé na tuto pozici preferují uchazeče, kteří již mají zkušenosti s podporou týmu nebo alespoň minimálně roční zkušenost z firemní recepce.

U uchazečů je kladen důraz na organizační dovednosti, flexibilitu, schopnost přizbůsobit se různým okolnostem včetně zvládání stresových situací. Neméně důležitá je vstřícnost a ochota uchazeče.

Na tuto pozici je běžně požadována znalost MS Office (především Excel) a minimálně jednoho světového jazyka, v současné době zejména angličtiny.

Pozice týmového asistenta je kandidáty oblíbená právě díky své pestrosti a náročnosti.

Iva Šimůnková, divizní manažerka OfficeTeam, Robert Half International