V procesu probíhajícím před královským soudem v Southwarku Patel přiznal, že přijal úplatek ve výši 500 liber za „zlikvidování“ přestupku za rychlou jízdu a byl usvědčen z dalších podobných případů zneužití pravomoci úřední osoby.

Soudce vyměřil Patelovi tři roky nepodmíněně za přijetí úplatku a dalších šest let za zneužívání pravomoci úřední osoby. Oba tresty vykoná současně, což znamená, že stráví ve vězení šest let.

Korupce zaslouží veřejné odsouzení

Tvrdý rozsudek odůvodnil soudce slovy, že je nezbytné, aby ti, kdo jsou vystaveni pokušení chovat se tímto způsobem, pochopili, že budou za své činy vážně pykat.
„I když vezmu do úvahy, že jste projevil nad svým chováním lítost, že je vám dvaadvacet let a je to vaše první porušení zákona, musím konstatovat, že jste svým jednáním ohrozil nejen celistvost uplatňování trestního práva, ale především důvěru veřejnosti v tento systém.

Právní systém, v němž jsou úředníci ochotni brát úplatky, aby umožnili delikventům uniknout spravedlnosti, je z podstaty korupční a zaslouží si veřejné odsouzení. Je důležité, aby ti, kdo jsou v pokušení chovat se podobným způsobem jako vy, si byli vědomi, že jejich jednání pro ně bude mít závažné důsledky,“ uvedl při zdůvodnění rozsudku soudce Alistair McCreath.

Varování pro ostatní

Vzhledem k tomu, že šlo o první rozsudek podle nového zákona, vzbudilo rozhodnutí soudu v Británii značnou pozornost. Stephen Simpson, který se jako publicista specializuje na zaměstnanecké právo, napsal, že zaměstnavatelé by měli využít tento případ k varování zaměstnanců před následky úplatkářství.

„Jakékoli pochybnosti o tvrdosti zákona vzaly rozsudkem za své stejně jako představy, že zaměstnavatelé mohou nad úplatkářstvím beztrestně přivírat oči,“ uvedl Simpson.