.

Vzhledem k úbytku obyvatel v produktivním věku v mnoha členských státech EU se předpokládá, že do roku 2020 vzroste poptávka po vysoce kvalifikovaných lidech o více než 16 miliónů pracovních míst.

Půkaz zrychlí uznávání kvalifikace

Evropská komise proto modernizovala směrnici o uznávání odborných kvalifikací. Pro všechny profese, které projeví zájem, bude k dispozici evropský profesní průkaz, jenž uznávání kvalifikací usnadní a zrychlí. Návrh rovněž vyzývá členské státy, aby přezkoumaly rozsah svých regulovaných povolání a reaguje na obavy veřejnosti, které se týkají jazykových dovedností.

Snazší přesun za prací

„Návrh o odborných kvalifikacích reaguje na potřebu mít nekomplikovaný systém uznávání kvalifikací s cílem zvýšit mobilitu odborníků v Evropě. Dobře kvalifikovaní odborníci se budou snáze přemisťovat za volnými pracovními místy. Jsem přesvědčen, že myšlenka evropského profesního průkazu – elektronického osvědčení – je správnou cestou kupředu, protože zjednoduší a urychlí postupy uznávání kvalifikace pro mobilní odborníky,“ uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.

Průkazy budou k dispozici v souladu s potřebami, jež projeví jednotlivé profese (například zdravotní sestry a horští vůdci vyjádřili velký zájem o používání tohoto průkazu). Průkaz bude mít podobu osvědčení v elektronické podobě a odborníkovi umožní poskytovat služby nebo se usadit v jiném členském státě.