Jsem zaměstnán u společnosti, která provozuje skladové prostory. Mám klasickou smlouvu na dobu neurčitou s pracovní dobou 8 hodin PO-PÁ. K tomu však pro zaměstnavatele držím pracovní pohotovost, a to v mimopracovní době, tj. 18:00 - 07:30 v pracovní dny a 24 hodin o víkendu každý třetí týden. V případě zavolání zákazníka musím být do 30 minut v našem skladě. Tuto pracovní pohotovost mám sjednanou v pracovní smlouvě, kde je stanoveno, že za držení pohotovosti bude placeno 15 % průměrného výdělku. Nyní však zaměstnavatel chce provést změnu a držení pohotovosti ohodnotit pouze 10 % průměrného výdělku. Rád bych vás požádal o pomoc, jestli na to má zaměstnavatel nárok?

Pracovní pohotovost

Pracovní pohotovost představuje dobu, v níž je zaměstnanec připraven k výkonu práce podle své pracovní smlouvy. Pracovní pohotovost lze držet pouze mimo pracoviště, a to zpravidla tam, kde má zaměstnanec bydliště nebo kde tráví svůj volný čas.

Pokud by zaměstnavatel požadoval její držení na pracovišti, nejednalo by se o pracovní pohotovost, ale o výkon práce, za nějž by náležela zaměstnanci plná mzda.

Povinnost držet pracovní pohotovost nevzniká automaticky. Jestliže si se zaměstnavatelem nesjednáte dohodu o pracovní pohotovosti (která může být i přímo součástí pracovní smlouvy jako ve vašem případě), nejste povinen ji držet a zaměstnavatel vám tedy pohotovost nemůže nařídit. K uzavření této dohody vás zaměstnavatel nemůže nijak nutit

Odměňování za pracovní pohotovost

Zákoník práce za dobu držení pracovní pohotovosti stanoví odměnu ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku zaměstnance. Zaměstnavatel výši této odměny může zvýšit, jako tomu bylo ve vašem případě. V žádném případě ale nemůže přistoupit k jejímu snížení pod zákonem stanovenou hranici.

Budete-li během pracovní pohotovosti zavolán do práce, bude vám za dobu výkonu práce příslušet mzda. Navíc se výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu posuzuje jako práce přesčas, a vám tedy za tuto dobu vznikne kromě nároku na mzdu také nárok na příplatek za práci přesčas ve výši 25 % průměrného výdělku. Popřípadě se můžete se zaměstnavatelem dohodnout, že místo příplatku za práci přesčas vám poskytne náhradní volno v rozsahu práce konané přesčas.

Rada na závěr

Vzhledem k tomu, že jste si odměnu za pracovní pohotovost ve výši 15 % průměrného výdělku se zaměstnavatelem dohodli v rámci vaší pracovní smlouvy, není nyní možné, aby vám zaměstnavatel jednostranně snížil tuto odměnu bez vašeho souhlasu. K jakékoliv změně totiž bude muset dojít změnou pracovní smlouvy, se kterou musíte souhlasit.

Pokud byste odměňování a další podmínky pracovní pohotovosti neměl sjednány v pracovní smlouvě (nebo v jiné dohodě), ale váš zaměstnavatel by je stanovoval například vnitřním předpisem, pak by ke snížení až na zákonem stanovených 10 % zaměstnavatel váš souhlas nepotřeboval. V takovém případě by jednou z možností vaší obrany bylo navrhnout zaměstnavateli zrušení dohody o pracovní pohotovosti.

Odpovídala Daša Aradská z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.