Technický ředitel je zodpovědný za řízení technického chodu společnosti. Tuto pozici nejčastěji nalezneme ve výrobních společnostech.

Hlavní zodpovědností a pracovní náplní je zajištění požadované kapacity výroby, sledování kvality a výrobních nákladů. Technický ředitel zabezpečuje výběrová řízení vztahující se k technickému chodu firmy, sleduje nové trendy ve výrobních technologiích a technologických postupech. Je součástí managementu a ve většině případů je podřízen přímo generálnímu řediteli, se kterým spolupracuje na přípravě strategických plánů týkajících se zlepšování procesů a kvality výrobků.

Technický ředitel je spolu se svým týmem zodpovědný za zavádění nových výrobků a výrobních postupů, zefektivňování výroby a sledování nákladů. Jeho úkolem je řídít a motivovat svůj tým, delegovat úkoly a zároveň prezentovat svá rozhodnutí vedení společnosti.

Vhodným kandidátem pro tuto pozici je uchazeč, který má vysokoškolské vzdělání technického (strojírenského) či ekonomického směru. Ze stran zaměstnavatelů převažují požadavky na technické znalosti a dovednosti s prokazatelnými manažerskými zkušenostmi.

V mezinárodních společnostech je obvykle vyžadována znalost jednoho světového jazyka, nejčastěji anglického nebo německého. Výhodou je i orientace ve specializovaných konstrukčních a monitorovacích systémech (CAD, GIS). Předpokládádme, že v následujcích letech bude kladen důraz na rozvoj nových metod organizace práce - například JIT, Kanban, Lean productin, Six Sigma.

Mzdové ohodonocení na pozici technického ředitele se dle typu a velikosti společnosti nejčastěji pohybuje v rozpětí od 70.000 do 100.000 Kč (měsíční hrubá mzda).

Iva Šimůnková, divizní manažerka OfficeTeam, Robert Half International