Že je vaření, uklízení či nakupování hlavně ženská práce, uváděli v průzkumu častěji muži. Ženy častěji odpovídaly, že by tyto úkoly měla vykonávat obě pohlaví. A starost o rodinný rozpočet zase dotázaní muži přisuzovali zejména sobě, tedy mužům, zatímco ženy častěji tvrdily, že jde především o ženský úkol.

Vaření je ženská práce

Jednoznačně ženskou úlohou je pro skoro tři čtvrtiny Čechů vaření. Pouze dvě procenta dotázaných odpověděla, že by měli vařit spíše muži, a 25 procent lidí si myslí, že by se o vaření měli muž a žena v domácnosti podělit.

Také uklízení a nakupování potravin by podle průzkumu, respektive podle většiny dotázaných měly obstarávat především ženy. Opět jen dvě procenta lidí míní, že uklízet by měl muž, 44 procent dotázaných by uklízení rovnoměrně rozdělilo mezi obě pohlaví, ale 54 procent Čechů to považuje za výlučně ženskou úlohu.

Muži by měli vydělávat

Především by se ale muži měli podle většiny Čechů věnovat vydělávání peněz. Že je finanční zajištění domácnosti hlavně mužskou rolí, si myslí přes dvě třetiny obyvatel republiky. Třetina lidí odpověděla, že vydělávat peníze by měli muži i ženy a pouze setina dotázaných to považuje za výhradně ženskou úlohu v rodině.

Potvrdila to i otázka, co je důležitým ukazatelem úspěšnosti. U muže je jím podle 85 procent lidí postavení v zaměstnání, kdežto úspěšná žena se podle 84 procent Čechů pozná hlavně tak, že dobře zvládá sladit rodinné a pracovní povinnosti.

O děti mají pečovat oba

Řadu činností však většina společnosti nevnímá ani jako vyloženě ženskou, ani jako výhradně mužskou. Obě pohlaví by se dle průzkumu měla stejnou měrou věnovat koníčkům, vzdělávání nebo společenským aktivitám. I o děti by měli pečovat stejně muži i ženy, míní 59 procent účastníků průzkumu.

Nadpoloviční většina dotázaných, (56 procent), by rovněž oběma pohlavím přisoudila stejné právo na budování kariéry.

Názory se s léty nemění

Průzkum provedlo CVVM letos v listopadu mezi 1010 obyvateli České republiky staršími 15 let. Podle výsledků sbíraných od roku 1998 se názor lidí na rozdělení činností v rodině mezi muže a ženy příliš nezměnil. Vzrostlo sice množství Čechů, kteří nepřisuzují role v domácnosti striktně určitému pohlaví, ale jen o několik procent.