Pracuji jako informatik na úřadu práce. Zaměstnavatelem mi byla nařízena zdravotní prohlídka. S sebou mám přinést zdravotní kartu (případně výpis ze zdravotní karty) a ranní moč. Jsem povinen se této prohlídce podrobit? A musím přinést kartu či moč? A pokud bych byl povinen se prohlídce podrobit, jsem to povinen učinit u zaměstnavatelem stanoveného lékaře?

Závodní preventivní péče a výběr lékaře

Zajištění závodní preventivní péče pro zaměstnance je jednou ze zákonných povinností všech zaměstnavatelů. Tato péče je zajišťována zdravotnickým zařízením, které si zaměstnavatel vybere. Lékaři tohoto zařízení by měli znát konkrétní podmínky na pracovištích zaměstnavatele a zdravotní požadavky na výkon práce na jednotlivých pozicích. Závodní preventivní péči proto zákon o péči o zdraví lidu výslovně označuje jako výjimku z práva na svobodnou volbu lékaře.

Zvolit si zdravotnické zařízení, kde se podrobíte závodní preventivní prohlídce, tedy nemůžete. Jste povinen navštívit toho lékaře, kterého vám stanovil zaměstnavatel.

Povinnost podrobit se prohlídce

Zaměstnavatel musí dodržet svoji povinnost nepřipustit, abyste jako zaměstnanec vykonával zakázané práce, nebo práce, jejichž náročnost by neodpovídala vašim schopnostem nebo zdravotní způsobilosti. Z tohoto důvodu jste - stejně jako všichni ostatní zaměstnanci - povinen podrobit se řadovým zdravotním prohlídkám v zařízení závodní preventivní péče nejméně jednou za 5 let.

Pokud jste starší než 50 let, musíte na řadové prohlídky dokonce každé 3 roky. Jestliže má zaměstnavatel pochybnosti o vaší zdravotní způsobilosti, mohl by vás navíc i mimo tento interval poslat na mimořádnou zdravotní prohlídku.

Ke správnému rozhodnutí o vaší zdravotní způsobilosti si lékař závodní preventivní péče musí udělat dostatečně přesný přehled o vašem zdravotním stavu. Proto po vás může požadovat dodání jak výpisu z vaší zdravotní karty, tak i moč.

Závodní preventivní péče spadá pod bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejíž náklady hradí zaměstnavatel. Zákoník práce zakazuje, aby tyto náklady jakýmkoli způsobem, ať už přímo, nebo nepřímo, přenášel na vás. Proto lze usuzovat, že je na něm, aby případný poplatek za pořízení výpisu z vaší zdravotní karty uhradil. Navíc vám zaměstnavatel musí k tomu, abyste se mohl podrobit závodní preventivní prohlídce, poskytnout pracovní volno na nezbytně nutnou dobu.

Závěr

Vzhledem k tomu, že absolvovat závodní preventivní prohlídku je podle právních předpisů vaší povinností, doporučujeme se jí podrobit. Učiňte tak u zaměstnavatelem stanoveného lékaře a splňte i další požadavky (přinesení výpisu z vaší zdravotní karty a moči).

Odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.