Celkem bylo za první dva měsíce, tedy od počátku října do konce listopadu, předepsáno nezaměstnaným 86.000 návštěv.

Zahájeno bylo zhruba 800 správních řízení, což při odejmutí dávek znamená úsporu 12,7 milionu korun. Dalších 78 lidí si po zařazení do projektu našlo zaměstnání. Úspora v tomto případě podle ministerstva práce a sociálních věcí činí 1,5 milionu korun.

Součást boje proti práci „načerno“

Povinnost nezaměstnaných hlásit se v předem určených termínech na úřadovnách Czech POINT při České poště je součástí boje ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) proti nelegální zaměstnanosti.

Uchazeči o práci evidovaní na úřadu práce jsou zváni v termínech, které odpovídají standardní pracovní době. Nepřijdou-li, musí doložit například potvrzení, že byli u lékaře. Pokud to nesplní, mohou být vyřazeni z evidence úřadů práce. Mohou tak například přijít o podporu v nezaměstnanosti, navíc za ně stát neuhradí sociální pojištění.

V současné době slouží veřejnosti na poštách téměř tisíc pracovišť Czech POINT. Kontaktní místa jsou kromě pošty i na obecních úřadech nebo v kancelářích Hospodářské komory ČR, do budoucna by mohla být i v bankách.

Výnosy bohatě převyšují náklady

Za projekt zaplatí MPSV České poště z peněz Evropského sociálního fondu zhruba 234 milionů korun, návštěvy by měly probíhat 24 měsíců. Přínosy jsou podle Drábka několikanásobně vyšší, než budou náklady.