"S tím, jak se stále nedaří najít cestu z dluhové krize v eurozóně a jak se hospodářské problémy mění v problémy politické, rostou i obavy tuzemských podnikatelů. Jakékoliv předpovědi budoucího vývoje jsou velmi ošidné a firmy se proto nyní racionálně připravují na další zhoršování situace. Omezují investice, šetří a jsou opatrné při nabírání nových zaměstnanců. Existuje totiž reálné riziko, že se česká ekonomika dostane do vážných problémů," uvedl prezident komory Petr Kužel.

Opatrnost firem stoupá

Firmy jsou velmi opatrné, co se týká případného zvyšování mezd. Téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že mzdy od Nového roku nezvýší, necelá pětina firem ještě není rozhodnutá, pouze 15 % dotázaných podniků tento krok plánuje. Některé firmy (celkem 32) zapojené do průzkumu dokonce uvedly, že platy sníží.

O mzdovém navýšení uvažují zejména velké firmy (cca 40 %) a pak také podniky střední velikosti s 50 – 250 zaměstnanci, malé firmy pouze ve výjimečných případech.

Poučení z minulé krize

„Z průzkumu je vidět, že firmy se poučily z minulé krize a dávají si pozor, aby růst mezd nebyl vyšší než nárůst produktivity práce. Pokud již plánují od Nového roku zvýšit mzdy, nejčastěji je to v rozmezí od dvou do pěti procent, ve zhruba jedné třetině případů pak tento pánovaný nárůst nepřesáhne dvě procenta. Jen patnáct firem v průzkumu uvedlo, že navýší mzdy o více než pět procent,“ uvádí ředitelka odboru legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory ČR Tereza Šamanová.

Třinácté platy nebudou pro každého

Na 13. plat nebo jiné mimořádné bonusy na konci roku se mohou těšit zaměstnanci jen zhruba jedné třetiny firem (36 %), 6 % společností se dosud nerozhodlo.