Za největší překážku v podnikání označilo 60 procent dotázaných špatnou dopravní infrastrukturu, pětina firem pak vysokou míru byrokracie a malou vstřícnost úřadů. Firmy si naopak pochvalují možnosti spolupráce s vysokými školami a pobídky kraje a obcí k rozvoji podnikání.

Anketa ukázala slabá místa

„Výsledky ankety jednoznačně ukazují, kde jsou slabá místa Jihomoravského kraje. Nedostavěné rychlostní komunikace R 43 a R 52, stejně jako špatná dopravní situace přímo v Brně rozvoji podnikání příliš nenahrávají. Vysokou míru byrokracie a fungování úřadů obecně pak považujeme za celorepublikový problém,“ komentuje výsledky průzkumu předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

„Naopak se jasně ukazuje, v čem je Jihomoravský kraj na špici, tedy spolupráce firem s vysokými školami,“ doplňuje Šeich.

V čerpání dotací jsou nejlepší

Kraji a městu Brnu se vyplácí realizace dlouhodobě plánovaných projektů typu CEITEC (Středočeský technologický institut), stejně jako efektivní čerpání evropských dotací z Regionálního operačního programu a Operačního programu Podnikání a inovace. V získávání evropských dotací se Jihomoravský kraj řadí mezi vůbec k nejlepším v zemi.