Především je míněna pokora před svými vědomostmi a schopnostmi a touha stále se učit.

„Lídři všech druhů vidí umění připustit chybu, vyzdvihnout silné stránky svých podřízených a schopnost učit se jako klíčové vlastnosti pokorného vedení lidí. Tyto tři schopnosti  vnímají jako významné předpoklady vlastního růstu a růstu celé organizace,“ tvrdí docent Bradly Owens z University of Buffalo zabývající se dlouhodobě výcvikem manažerů a šéfů z nejrůznějších oborů lidské činnosti.

Nehrát si na nadlidi

Důležité podle něj je, aby ze sebe šéfové nedělali  nadlidi, ale aby naopak maximálně ukazovali svému okolí, že jsou lidští. Umět při učení a osobním růstu vyjádřit obavy z vlastního selhání a chybování a umět o tom hovořit, jsou klíčové vlastností výborného šéfa.

„Pokoru ale nezfingujete. Buď chcete opravdu a upřímně růst a rozvíjet se, nebo se snažíte předstírat a podřízení to velmi dobře poznají,“ tvrdí Owens.