Podstatou nové služby, dostupné na internetovém portálu vzdelavaniaprace.cz, je usnadnit občanům vyhledávání jednotlivých odborných kvalifikací a poskytnout jim návod k praktickému postupu vedoucímu ke složení zkoušky.

Projekt Národní soustava kvalifikací NSK2, který připravilo ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), tak otevírá dveře lidem, kteří se vyučili v jiném oboru nebo nedokončili střední školu. Jedná se o druhou fázi projektu NSK1, který vytvořil v letech 2005–2008 registr řemeslných oborů a profesí z oblasti služeb.

Zaměstnavatelé před teoretickými znalostmi dávají přednost praktickým dovednostem.Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR

Projekt NSK2 na něj navazuje a vymezuje jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na trhu práce. „Více než polovina absolventů středních škol opouští obor, který vystudovala. Proto je pro ně při hledání práce důležitá možnost získat osvědčení, které má podle zákona u zaměstnavatelů stejnou váhu jako výuční list nebo maturitní vysvědčení,“ říká Ivo Jupa, hlavní manažer projektu MŠMT NSK2.

Zkoušky nahradí výuční list

Profesní kvalifikační zkoušky mohou být řešením v oborech, kde chybí kvalifikovaní absolventi škol, ale rovněž pomohou ostatním zájemcům doplnit si kvalifikaci.

„Zaměstnavatelé se neptají, kde budoucí zaměstnanec získal potřebné dovednosti, ale zajímá je, jestli danou profesi aktuálně ovládá. Dalším trendem je, že zaměstnavatelé před teoretickými znalostmi dávají přednost praktickým dovednostem,“ zdůrazňuje Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR.

Pro návštěvníky stránky vzdelavaniaprace.cz je připraven katalog kvalifikací, kde jsou nabízené profese uvedeny přehledně podle oborů. Každý si může zjistit, jaké znalosti a dovednosti vybraná profese vyžaduje. Návštěvníkům webu se na stránce objeví seznam zkoušejících a lokalita zkoušky. Zájemce o zkoušku zašle vybranému autorizovanému odborníkovi vyplněný formulář a ten ho pak ho do 21 dnů pozve ke složení zkoušky.

Navazující kurzy dalšího vzdělávání

Podmínkou účasti u zkoušek je uhrazení stanoveného poplatku a dosažení věku osmnácti let. Poplatek se liší podle materiálové a časové náročnosti zkoušky a v případě jejího úspěšného složení ho může zcela nebo částečně uhradit příslušný živnostenský úřad.

Do budoucna se počítá se snížením věkové hranice na šestnáct let. „Kvalifikační zkoušky budou tak dostupné i pro ty, kteří nedokončí školní docházku na středních školách a mají horší postavení na trhu práce,“ doplňuje Ivo Jupa. Novelizace zákona počítá rovněž s uznáváním zkoušek u příbuzných oborů, jako je například pekař a cukrář.

Autoři projektu pamatovali také na možnost, kdy zájemci o práci určitá znalost chybí. Ke každé zkoušce jsou proto přiřazeny kurzy dalšího vzdělávání, kde si zájemce může své znalosti doplnit.

Průvodce na cestě za prací

„Propojení kurzů dalšího vzdělávání a kvalifikačních zkoušek jsou první základní kameny webu vzdelavaniaprace.cz. Do budoucna chystáme další užitečné funkcionality. Chceme, aby se tento portál stal spolehlivým průvodcem na cestě za lepší prací. Portál například bude umět vyhledat kvalifikaci, která je momentálně žádaná na trhu práce, navede vás na kurz dalšího vzdělávání a poradí vám s kvalifikační zkouškou, případně vás odkáže na kariérového poradce,“ dodává Jupa.

Projekt NSK2 je určen všem, kteří vystudovali v jiném oboru, než v jakém v současnosti pracují, a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 256 hodnoticích a kvalifikačních standardů dílčích kvalifikací. Od zahájení Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 bylo vykonáno 17 299 zkoušek. Podrobnosti zájemci najdou na www.nuov.cz/nsk2.