Uvedené údaje vyplývají ze statistik portálu Jobs.cz, který od listopadu provozuje sekci s kompletním přehledem všech možností terciálního studia v ČR.
Sekce Vzdělávání na portálu Jobs.cz po prvním měsíci provozu přináší přehled preferencí středoškoláků při výběru oboru a školy pro vysokoškolské studium.

Z prvních více než dvaceti tisíc návštěvníků nové vzdělávací sekce přibližně pětina zamířila k humanitním oborům a společenským vědám. Překvapivě vyrovnané jsou především oblasti na třetím až pátém místě.

Populární jsou obory s obtížným uplatněním

„První data z návštěv na portálu Vysoké školy ukazují, že středoškoláci nejčastěji uvažují o studiu humanitních a společenských věd, v nichž je však na pracovním trhu dlouhodobě poměrně obtížné uplatnění. Naopak zájem o technicky orientované studium, včetně informatiky, je mnohem nižší. Ovšem právě například ve strojírenství či softwarovém vývoji je v posledních letech největší poptávka firem po nových pracovnících s potřebným vzděláním. Tuzemské školství je ale zatím není schopno trhu dodat a nízký zájem studentů indikuje, že tomu tak bude i za tři až pět let,“ uvedl Ondřej Mysliveček, analytik společnosti LMC, která portál Jobs.cz provozuje.

Pět nejvyhledávanějších oborů na portálu Vysoké školy
 1. Humanitní a společenské vědy: 19,77 %
 2. Ekonomie a management: 13,32 %
 3. Právo a veřejná správa: 10,64 %
 4. Medicína a farmacie: 10,54 %
 5. Technika a informatika: 10,43 %