Ocenění Firma roku za poskytování rovných příležitostí uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies od roku 2004. Cílem je motivovat firmy, aby vnímaly rovné příležitosti žen a mužů jako důležitý princip nejen svého vlastního rozvoje, ale i rozvoje svých zaměstnanců.

Mezi hodnocená kritéria patří rovné odměňování, slaďování pracovního a osobního života, postavení žen a mužů ve firmě a marketing.

Hodnocení poroty

U vítězné České spořitelny porota ocenila především propracovaný systém programů podporujících rovné příležitosti, dostatek benefitů a programy pro generaci 50+ a pro zaměstnance pečující o osobu blízkou.

Firmu dm-drogerie-markt vynesla na druhou příčku pozitivní mzdová politika, existence firemního ombudsmana a systém transparentního odměňování.

U společnosti IBM byla kladně hodnocena práce s genderovou problematikou, přestože má firma převážně mužské zastoupení. Z tohoto hlediska byl oceněn i přijatelný podíl žen ve vedoucích pozicích v poměru k celkovému rozložení zaměstnanců ve firmě.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na konferenci Gender Studies: Rovné odměňování, která se konala v sídle vítěze loňského roku, společnosti T-Mobile Czech Republic.