Začátkem letošního roku jsem nastoupila do zaměstnání. Smlouvu jsem dostala jen na šest měsíců s tím, že je to normální postup a pak mi smlouvu prodlouží. Smlouvu mám do 31. 10. 2011. Jenže jsem otěhotněla a celodenní nevolnosti mi nedovolily chodit do práce, proto mi lékař napsal neschopenku. Na té jsem od 13. 10. 2011. Jak to bude dál s nemocenskou? Zaměstnavatel mi smlouvu určitě neprodlouží. Kdo mi ji pak bude vyplácet, když na úřadech tvrdí, že manžel má vysoký příjem, což je nějakých 15 000 hrubého, a to je pro tříčlennou rodinu málo. Nemůžu být do mateřské bez příjmu! Prosím o radu.

Nemocenské

Nemocenské je dávkou vyplácenou z nemocenského pojištění. Aby byl zaměstnanec nemocensky pojištěn, musí jeho zaměstnání zakládat účast na pojištění (tj. nesmí se jednat o dohodu o provedení práce), musí trvat alespoň 15 dnů a sjednaná mzda musí činit minimálně 2 000 Kč (tzv. rozhodný příjem).

Nárok na výplatu nemocenského vzniká zaměstnanci při splnění výše popsaných podmínek v případě, že jej lékař uzná dočasně práce neschopným kdykoli za trvání pracovního poměru nebo v sedmidenní ochranné lhůtě po jeho skončení.

Nemocenské vyplácí správa sociálního zabezpečení až od 22. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Do té doby zaměstnance zabezpečuje jeho zaměstnavatel vyplácením náhrady mzdy, ovšem s výjimkou prvních 3 pracovních dnů nemoci, kdy zaměstnanci nenáleží žádná kompenzace.

Pokud váš pracovní poměr skončí během prvních tří týdnů neschopnosti, nebude vám za období od jeho skončení do 21. kalendářního dne rovněž náležet žádná kompenzace. Zaměstnavatel totiž náhradu mzdy hradí pouze v době trvání pracovního poměru.

Od 22. kalendářního dne vám však bude vypláceno nemocenské, a to po celou dobu vaší neschopnosti. Poskytování nemocenského je omezeno maximální dobou 380 dní, správa sociálního zabezpečení však může vyplácení prodloužit. Nárok na nemocenské není (kromě výše uvedeného rozhodného příjmu ve výši 2 000 Kč) nijak vázán na výši dosažené mzdy, a už vůbec ne na výši dosažené mzdy vašeho manžela.

Výše nemocenského

Nemocenské se vypočítává z denního vyměřovacího základu zaměstnance. Ten se zjistí tak, že se započitatelný příjem zaměstnance v předchozích 12 kalendářních měsících před vznikem nemoci vydělí odpracovanými dny během tohoto období.

Takto vypočítaný denní vyměřovací základ podléhá redukci, kdy se z příjmů v určitých výších (redukční hranice) započítávají pouze stanovená procenta. Výše nemocenského pak činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Snadno si ji můžete zjistit pomocí kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580.

Shrnutí a ostatní dávky

Pokud splňujete výše popsané podmínky a byla jste lékařem uznána práceneschopnou ještě za trvání vašeho pracovního poměru, máte od 22. dne trvání vaší dočasné pracovní neschopnosti nárok na nemocenské.

Vzhledem k tomu, že vám pracovní poměr skončil v době těhotenství, vztahuje se na vás šestiměsíční ochranná lhůta. To znamená, že pokud stihnete na mateřskou dovolenou nastoupit do 6 měsíců od skončení vašeho pracovního poměru (nástup je možný nejdříve 8 týdnů před plánovaným datem porodu), bude vám náležet peněžitá pomoc v mateřství od správy sociálního zabezpečení. Ta má přednost před nemocenským.

Pokud byste na peněžitou pomoc v mateřství nárok neměla, bude vám náležet nemocenské, dokud bude trvat vaše pracovní neschopnost, a od porodu pak budete mít nárok na rodičovský příspěvek.

Odpovídala Barbora Kudrhalt Suchá z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.